Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


8 uczelni w Łodzi - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Tel.: 42 232 74 99

E-mail.: rekrutacja@uns.lodz.pl

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika I stopień w Łodzi Zobacz więcej Pedagogika II stopnia w Łodzi Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) w Łodzi Zobacz więcej
Pedagogika specjalna (jednolite) w Łodzi

Adres: ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

Tel.: 42 683 44 18

E-mail.: rekrutacja@wsbinoz.pl

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

E-mail.: rektorat@swseiz.pl

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 42 29 95 500 tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

E-mail.: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Zobacz więcej

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

E-mail.: rekrutacja@san.edu.pl

san.edu.pl/lodz

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej

Adres: ul. Sienkiewicza 9, pok. 405

90-113 Łódź

Tel.: 42 664-66-50

E-mail.: studiaonline@san.edu.pl

www.pao.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: (+48) 42 29 95 500, (+48) 42 63 15 800, (+48) 42 63 15 801

E-mail.: rekrutacja@puw.pl

puw.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika w Łodzi - Zasady rekrutacji

Zanim rozpoczniesz studia na kierunku Pedagogika w Łodzi - Zasady rekrutacji

Szkoły wyższe z kierunkiem Pedagogika w Łodzi

Opis kierunku

Kierunek pedagogika to idealne rozwiązanie dla osób lubiących pracę z dziećmi, czujących się jak ryba w wodzie w kontaktach z dorosłymi oraz pragnących pomagać innym. To nauka społeczna zajmująca się kompleksowym wychowaniem i rozwojem od narodzin dziecka aż do dorosłości.

Szukasz uczelni dla siebie? Sprawdź Uczelnie Łódź

Liczba uczelni

Bezpłatnie, na państwowej uczelni w Łodzi, można studiować na Uniwersytecie Łódzkim. Bogatą ofertę posiadają uczelnie prywatne. Wśród nich można znaleźć także te „wirtualne”, kształcące on- line jak Polski Uniwersytet Wirtualny. Niepubliczne Szkoły wyższe oferujące Pedagogikę to: AHE, Społeczna Akademia Nauk czy Uczelnia Nauk Społecznych.

Tryby Studiowania

Obecnie trwają prace nad systemem szkolnictwa wyższego, które zakładają zmiany w kształceniu na tym kierunku. Dotychczasowy podział na studia dwustopniowe zostanie zachowany, jednak pedagogika specjalna oraz wczesnoszkolna i przedszkolna prowadzone będą jako jednolite studia magisterskie.

Ceny

Uniwersytet Łódzki prowadzi również rekrutację na studia niestacjonarne zaoczne, których koszt to 3 800 złotych za rok studiów. Zajęcia odbywają się w weekendy, niekiedy również w piątkowe popołudnia.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Łódzki

Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


Uni lodz


Uczelnie publiczne które oferują studia na kierunku pedagogika w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek realizowany na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Studia pedagogiczne to propozycja dla osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w branży edukacyjnej lub chcą zająć się profesjonalną pomocą dzieciom, młodzieży i dorosłym w różnych sytuacjach życiowych i kryzysowych. Na studiach licencjackich studenci mają do wyboru kilka specjalności. Są to: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja przez sztukę, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej.

Studenci pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków poszczególnych dziedzin pedagogicznych. Program kształcenia realizowany jest na wysokim poziomie, ze szczególnym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. W trakcie studiów sporo jest warsztatów, ćwiczeń, kursów, szkoleń oraz praktyk i stażów zawodowych w ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczych oraz innych jednostkach, w których można w praktyce zobaczyć, jak wyglądać będzie przyszła praca pedagoga, opiekuna czy wychowawcy.Uczelnie niepubliczne które oferują studia na kierunku zarządzania w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


Studia pedagogiczne na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to dwustopniowe kształcenie, w którego skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Studia realizowane są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Kształcenie stacjonarne kosztuje 340 zł za miesiąc, natomiast nauka zaoczna to wydatek 310 zł za miesiąc. Program studiów pedagogicznych jest tak skonstruowany, aby przekazywał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych etapach życia, z różnymi problemami i niepełnosprawnościami. Studenci pierwszego stopnia studiów pedagogicznych mają do wyboru trzy specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe i personalne, resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną.

Program studiów pedagogicznych jest tak przygotowany, aby spełniać wszystkie wymogi i standardy tego kierunku. W trakcie kształcenia duży nacisk jest kładziony na naukę praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, kursach, szkoleniach, a także w stażach i praktykach zawodowych, które realizują w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną Społecznej Akademii Nauk oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków. Absolwenci studiów pedagogicznych są pod każdym względem świetnie przygotowani do pracy zawodowej w wybranym obszarze pedagogiki.

Uczelnia Nauk Społecznych

Na Uczelni Nauk Społecznych można studiować pedagogikę na studiach licencjackich, które trwają trzy lata oraz na dwuletnich studiach magisterskich. Studia na kierunku pedagogika skierowane są do osób, które są zainteresowane wszechstronną wiedzą o edukacji człowieka na różnych etapach jego życia. Program kształcenia jest tak skonstruowany, aby przygotowywać do praktyki pedagogicznej, zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej. Studenci pierwszego stopnia studiów pedagogicznych mają do wyboru siedem specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną, trening personalny i mediacje, doradztwo edukacyjno-zawodowe, opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna, resocjalizacja i socjoterapia, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju.

Studia pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych prowadzone są na wysokim poziomie, uwzględniają najnowsze badania naukowe, realizowane są przy udziale doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W trakcie kształcenia duży nacisk jest kładziony na naukę umiejętności praktycznych. Studenci biorą udział w licznych ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, dodatkowych kursach i szkoleniach. Mają również praktyki zawodowe i staże w ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Po zakończeniu kształcenia są kompleksowo i wszechstronnie przygotowani do pracy pedagoga w wybranej przez siebie specjalizacji.

Predyspozycje zawodoweKierunek pedagogika jest nieustannie popularny wśród kandydatów na studia wyższe. Co roku na jedno miejsce jest co najmniej kilku, a czasem nawet kilkunastu kandydatów. Warto jednak pamiętać, że sama popularność kierunku nie wystarczy. Kandydaci do zawodu pedagoga muszą mieć również odpowiednie predyspozycje i umiejętności oraz cechy charakteru. Dobry pedagog powinien mieć przede wszystkim pozytywne nastawienie do świata, być osobą otwartą i komunikatywną, wzbudzającą zaufanie. Studenci pedagogiki powinni mieć sporo wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Trzeba również pamiętać, że pedagogika to sporo nauki pamięciowej. Studenci muszą opanować duże partie materiałów z podstaw pedagogiki oraz wielu nauk pokrewnych. Co więcej, wiedzę teoretyczną trzeba później umieć wykorzystać w praktyce.

Studia pedagogiczne wymagają również posiadania talentu pedagogicznego, dużej dozy cierpliwości, odpowiedzialności. Studenci pedagogiki powinni być osobami otwartymi na nowe znajomości, umiejącymi słuchać, logicznie myśleć, analizować fakty i wyciągać wnioski. Cierpliwość jest niezwykle istotna, gdyż na efekty pracy często trzeba czekać dosyć długo. Dobry pedagog powinien również nieustannie się dokształcać, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności. Powinien być na bieżąco z aktualnymi badaniami naukowymi w danej dziedzinie. Dzięki temu będzie rozwijał się zawodowo jeszcze długo po ukończeniu studiów, a co za tym idzie, nieustannie będą rosły jego kwalifikacje.

Perspektywy pracyAbsolwenci studiów pedagogicznych mają szerokie możliwości zawodowe, które w dużym stopniu są uzależnione od tego, na jaką specjalizację student zdecydował się w trakcie studiów. Pedagodzy mogą pracować w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, przychodniach, ośrodkach młodzieżowych, a także w wielu innych miejscach, w których niezbędna jest fachowa pomoc pedagogiczna oraz terapeutyczna. Pedagodzy z dużym doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami mogą również zakładać własne działalności i świadczyć usługi pedagogiczne oraz terapeutyczne. Po studiach pedagogicznych można również pracować w ośrodkach badawczych, punktach konsultacyjnych, a także prowadzić działalność naukową na uczelniach.

Pedagodzy z dyplomem ukończenia studiów wyższych muszą pamiętać o tym, że ich kierunek cieszy się sporym zainteresowaniem. A to oznacza, że co roku z polskich uczelni wychodzą setki pedagogów, którzy następnie szukają swojego miejsca na rynku pracy. Szanse na dobre zatrudnienie i wiele możliwości zawodowych mają te osoby, które poza dyplomem i studiami zadbały o dodatkowe kwalifikacje, kończyły kursy, szkolenia, uczestniczyły w warsztatach. Warto więc jeszcze w trakcie studiów zadbać o dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Otworzą one wiele drzwi w czasie późniejszego poszukiwania pracy.

Kierunki/Specjalizacje na wydziałach pedagogicznych w Łodzi

Pedagogika Specjalna

Pedagogika specjalna to kierunek skupiający się na wykształceniu umiejętności pracy ze specyficzną grupą. Po ukończeniu takich studiów możemy uczyć dzieci mające problemy natury psychicznej lub fizycznej. Osoba chcąca kształcić się w tym kierunku powinna cechować się wysoką odpornością na stres oraz niezwykłą empatią. Praca z dziećmi chorymi jest bardzo trudna i nie każdy będzie w stanie jej podołać, dlatego w trakcie studiów odbywają się praktyki w trakcie których bez problemu zweryfikujesz czy jest to zawód dla Ciebie. Po ukończeniu studiów oprócz pracy z dziećmi specjalnymi można rozpocząć karierę również w placówkach resocjalizacyjnych z trudną młodzieżą i dorosłymi. Pedagogika specjalna wymaga od studenta znajomości zagadnień nie tylko z obszaru pedagogiki ale również psychologii, która jest niezwykle istotnym elementem tego kierunku.
Ten kierunek w Łodzi można zgłębiać na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu Medyk.

Pedagogika Sportu

Pedagogika sportu to kierunek wymagający od studenta nie tylko umiejętności wychowawczych, ale również sprawności fizycznej. Po ukończeniu tych studiów możemy podjąć pracę jako nauczyciel WF w szkołach, animator, prowadzić zajęcia z zakresu terapii ruchowej i wiele innych. Przykładowe przedmioty na tym kierunku to Trening personalny, Psychologia rozwoju człowieka, Dydaktyka ogólna czy Anatomia z fizjologią wysiłku fizycznego. Są to przedmioty bardzo zróżnicowane i dzięki temu student może się rozwijać w wielu dziedzinach.
Pedagogikę sportu w Łodzi możemy studiować na Uniwersytecie Łódzkim.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jeśli lubisz pracę z dziećmi ten kierunek jest niewątpliwie dla Ciebie. Po jego ukończeniu można znaleźć zatrudnienie w przedszkolach bądź szkołach i uczyć klasy 1-3. Trzeba pamiętać, że w zawodzie pedagoga oprócz wiedzy zdobytej w trakcie studiów niezbędna jest pasja i podejście do dzieci. Jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, kończąc ten kierunek i zdobywając pracę w zawodzie jest się odpowiedzialnym za rozwój przyszłego pokolenia, a nauka szczególnie małych dzieci to nie lada wyzwanie. Na studiach nauczysz się wiele o psychice dziecka i będziesz miał okazję brać udział w wielu ciekawych warsztatach oraz praktykach, które z reguły odbywają się w przedszkolach.
Jeśli czujesz, że pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek dla Ciebie możesz ją studiować w Łodzi na Społecznej Akademii Nauk, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim, Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu Medyk.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Łodzi


Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki w Łodzi

zdjecie


Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne realizowane są przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. W ramach 350 h zajęć dydaktycznych odbywających się podczas dwudniowych zjazdów, słuchacze posiądą wiedzę z zakresu: Psychologii rozwoju i osobowości, pedagogiki ogólnej Komunikacji i interpersonalnej, BHP w szkole, Podstaw pedagogiki specjalnej, Projektowania działań edukacyjnych. Dodatkowo, każdy słuchacz odbędzie praktyki w wymiarze 150 h. Zajęcia odbywają się w formule wykładów oraz warsztatów. Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Każda osoba, która ukończyła studia ale nieposiadająca przygotowania pedagogicznego określonego przepisami MEN, realizując program przygotowania pedagogicznego zapewnia sobie uzyskanie efektów kształcenia określonych przez Standard kształcenia nauczycieli, który jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 4200 zł za rok studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne sprawdź tutaj.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia są podstawą do nadania kwalifikacji stanowiska terapeutycznego, przede wszystkim są skierowane do kadr przedszkola oraz szkoły. Słuchacze na tym kierunku zdobędą wiedzę z zakresu: rozwoju dzieci i młodzieży w tym ich potencjału rozwojowego, procesów emocjonalno-motywacyjnych, stawiania odpowiednich diagnoz oraz przygotowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach. Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, oraz osoby pragnące uzyskać kompetencje terapeuty pedagogicznego. Zajęcia są realizowane w ramach 3 semestralnego, zaocznego cyklu nauczania. W ramach programu studenci zrealizują: 350h zajęć dydaktycznych, podczas których należy zrealizować również projekt seminaryjny.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 3300 zł za rok studiów

Oferta kształcenia na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna Sprawdź ofertę kształcenia.

WWR –Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia Wczesne wspomaganie rozwoju są realizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi w ramach 3 semestrów nauki. Program liczy 350 h zajęć oraz 150 h praktyk. Studia odbywają się formie zaocznej, w postaci dwudniowych zjazdów, dwa razy w miesiącu. Studia podyplomowe na tym kierunku są szansą na uzyskanie uprawnień do pracy z dziećmi w zakresie ich rozwoju oraz dają możliwości interwencji w placówkach, oświaty, resortu zdrowia oraz placówkach pomocy społecznej. Studenci w ramach zajęć poznają zaburzenia charakterystyczne dla poszczególnych niepełnosprawności małego dziecka, dowiedzą się jak wspierać rodzinę w stworzeniu dobrych warunków do wspomagania rozwoju dziecka. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne wraz z dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Osoby które z wynikiem pozytywnym ukończą ten kierunek, oprócz świadectwa uzyskają również uprawnienia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych oraz możliwości przeprowadzania interwencji w różnych placówkach.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 3500 zł za rok studiów

Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć we Wrocławiu, zobacz również.

W Poznaniu możesz studiować na kierunku Pedagogika zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 14-03-2022