Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

8 uczelni w Łodzi - kierunek Rachunkowość

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

FAX.:

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Tel.: 42 635 50 51

FAX.:

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Rachunkowość Rachunkowość i zarządzanie finansami Prawo podatkowe i rachunkowość

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX.: 42 239 39 57

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki) Rachunkowość i finanse w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

FAX.: 42 665 57 71, 42 635 40 43

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (zobacz kierunki) Wydział Chemii (zobacz kierunki) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (zobacz kierunki)
Wydział Filologiczny (zobacz kierunki) Wydział Filozoficzno-Historyczny (zobacz kierunki) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (zobacz kierunki)
Wydział Matematyki i Informatyki (zobacz kierunki) Wydział Nauk Geograficznych (zobacz kierunki) Wydział Nauk o Wychowaniu (zobacz kierunki)
Wydział Prawa i Administracji (zobacz kierunki) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (zobacz kierunki) Wydział Zarządzania (zobacz kierunki)
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (zobacz kierunki) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze (zobacz kierunki) Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (zobacz kierunki)

Adres: ul. Św. Jerzego 10/12

91-072 Łódź

Tel.: 42 664-93-10

FAX.: 42 664-93-16

www.wsfi.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Ekonomia (zobacz kierunki)

Uczelnie z kierunkiem rachunkowość w Łodzi

Liczba uczelni

W Łodzi jest 6 uczelni na których możemy studiować rachunkowość – 5 uczelni niepublicznych: Społeczna Akademia Nauk, Polski Uniwersytet Wirtualny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego, Szkoła wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz 1 uczelna publiczna: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka

Tryby studiowania

Rachunkowość możemy studiować standardowo w trzech trybach – dziennie(od poniedziałku do piątku), wieczorowo(w godzinach popołudniowych) oraz zaocznie(w weekendy) – a także on-line. Każdy więc bez problemu dostosuje tryb studiowania do swojej pracy czy innych zajęć. Studia kończymy po 3 latach tytułem licencjata i możemy je kontynuować na 2-letnich studiach magisterskich.

Ceny

Ceny na kierunku rachunkowość kształtują się na poziomie ok. 2000 zł za semestr i zależą m.in. od trybu i stopnia studiowania. Warto zaznaczyć, że opłaty nie zawierają kosztów dodatkowych takich jak wyrobienie legitymacji, wyrobienie dyplomu czy wpisowe. Jednak każdy ze studentów może liczyć na stypendium naukowe, które pozwala pokryć koszty studiowania, bądź stypendia socjalne uzależnione od sytuacji materialnej ucznia.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Łódzki- Wydział Zarządzania


Perspektywy pracy

Pracę po ukończeniu tego kierunku znajdziemy bez problemu. Możemy zatrudniać się w działach księgowych przedsiębiorstw z każdej branży lub w biurach rachunkowych. Pracę możemy znaleźć zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym bądź sami otworzyć swoją działalność. Trzeba pamiętać, że wykształcenie nie daje gwarancji znalezienia wymarzonej pracy, dlatego warto uczęszczać na staże, które pomogą nam zdrożyć się w rynek pracy i zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje o łódzkich szkołach wyższych, zasadach rekrutacji oraz kierunkach znajdują się tu - uczelnie łódź.

Kierunki/Specjalizacje na wydziałach rachunkowych w Łodzi

Prawo podatkowe i rachunkowość

Rachunkowość jest kierunkiem nierozerwalnie połączonym z ekonomią, dlatego fani matematyki oraz analiz finansowych będą się czuli tutaj na miejscu. Specyfiką tego kierunku jest nabycie umiejętności za zakresu prawa podatkowego, gospodarowania zasobami finansowymi, które spotykamy zarówno w trakcie codziennego życia, jak i w procesie oszczędzania. Wybór ścieżki życiowej nie jest łatwy, gdyż nie każdy młody człowiek zdaje sobie sprawę co chce w życiu robić. Świat rachunkowości i podatków łączy się z pieniądzem, który mimo iż w innej formie funkcjonował na świecie od zawsze. Zapoznanie się z jego cechami charakterystycznymi, specyfiką oraz historią jest interesujące oraz ciekawe. Z kolei zapoznanie się z zawiłościami prawa podatkowego oferują dobrą pracę oraz prestiż zawodowy. Jest to kierunek skierowany dla osób, które w całym swoim życiu wykazywały umiejętność mądrego zarządzania pieniędzmi.
Specjalizacje prowadzi : Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Osoba pragnąca rozpocząć studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami musi lubić przedmioty ścisłe, a zamiłowanie do liczb oraz cyferek musi być na tyle silne, żeby spędzić w ich towarzystwie resztę życia. Kierunek ten oferuje dobre zatrudnienie, co przełoży się na wysoki poziom życia oraz nieustanne rozwijanie własnej kariery. W trakcie nauki zostaną podjęte tematy odnośnie prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstaw prawnych działalności gospodarczej, sposobów generowania oraz analizowania sprawozdań finansowych, a także zasady controllingu w firmie. Absolwenci mają możliwość na branie udziału w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, kierowaniu finansami firm, a także podjęcie zatrudnienia jako rewident, czy doradca finansowy. Wiedza przekazywana jest również w trakcie zajęć praktycznych, gdzie używa się do tego celu odpowiednich programów komputerowych, zadań projektowych, występuje również możliwość na case study. Rachunkowość i zarządzanie finansami wykładane jest na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Data publikacji: 27-03-2019