Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

8 uczelni w Łodzi - kierunek Administracja

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Tel.: 42 232 74 99

FAX.:

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

FAX.:

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja (zobacz kierunki)

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX.: 42 239 39 57

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja (zobacz kierunki) Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664-66-50

FAX.:

Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

FAX.: 42 665 57 71, 42 635 40 43

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (zobacz kierunki) Wydział Chemii (zobacz kierunki) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (zobacz kierunki)
Wydział Filologiczny (zobacz kierunki) Wydział Filozoficzno-Historyczny (zobacz kierunki) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (zobacz kierunki)
Wydział Matematyki i Informatyki (zobacz kierunki) Wydział Nauk Geograficznych (zobacz kierunki) Wydział Nauk o Wychowaniu (zobacz kierunki)
Wydział Prawa i Administracji (zobacz kierunki) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (zobacz kierunki) Wydział Zarządzania (zobacz kierunki)
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (zobacz kierunki) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze (zobacz kierunki) Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (zobacz kierunki)

Uczelnie z kierunkiem administracja w Łódzi

Uczelnie publiczne, które oferują studia na kierunku administracja w Łodzi

Uniwersytet Łódzki


Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzona jest na Wydziale Prawa i Administracji. Są to studia dwustopniowe, na które składają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry specjalistów z dziedziny administracji oraz zarządzania. W ofercie kształcenia można znaleźć między innymi takie przedmioty, jak teoria organizacji i zarządzania, prawo konstytucyjne, podstawy prawa karnego czy prawo samorządowe. W trakcie studiów studenci uczą się analizy, interpretacji, projektowania strategii działań w administracji, analizy tekstów prawnych i naukowych, wygłaszania wystąpień ustnych, a także zarządzania różnymi etapami prac administracyjnych.

Studenci administracji na Uniwersytecie Łódzkim mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną oraz świetne pomoce naukowe. Program kształcenia kładzie duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. W trakcie studiów sporo jest warsztatów, ćwiczeń, kursów i szkoleń, które poszerzają umiejętności lub specjalizację w danej dziedzinie. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry naukowej. Absolwenci studiów na kierunku administracja są profesjonalnie przygotowani do wykonywania wybranego zawodu. Pracują między innymi w administracji rządowej i samorządowej, w firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, a także w wielu firmach z sektora prywatnego.


administracja


Uczelnie niepubliczne, które oferują studia na kierunku administracja w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


Studia na kierunku administracja to trzyletnie studia licencjackie realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jako że jest to prywatna uczelnia, kształcenie jest płatne. Studia dzienne kosztują 320 zł za miesiąc, natomiast opłata za studia zaoczne to 300 zł. Administracja jest kierunkiem dla osób, które swoją zawodową przyszłość wiążą z pracą w strukturach administracji samorządowej, rządowej, a także na stanowiskach administracyjnych w sektorze prywatnym. Studia na kierunku administracja na Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim elastyczne kształcenie, nowoczesny program nauczania, oparty o konsultacje z przedstawicielami instytucji i biznesu. Studenci już od pierwszego roku mają do wyboru kilka specjalizacji: administracja samorządowa, administracja porządku publicznego, prawna obsługa biznesu, prawo pracy i kadr.

Na każdej specjalności kształcenie opiera się na przedmiotach ogólnych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Studenci Społecznej Akademii Nauk mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wsparcia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Program kształcenia kładzie duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. W trakcie trzech lat nauki sporo jest ćwiczeń, warsztatów, seminariów, kursów czy szkoleń. Studenci mają też możliwość odbywania stażów zawodowych oraz praktyk w renomowanych firmach i instytucjach, które ściśle współpracują ze Społeczną Akademią Nauk. Absolwenci studiów na kierunku administracja są pod każdym względem świetnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.
Data publikacji: 13-01-2020