Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

8 uczelni w Łodzi - kierunek Administracja

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

E-mail.: rektorat@swseiz.pl

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zobacz więcej

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Tel.: 42 635 50 51

E-mail.: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie w administracji publicznej Zobacz więcej

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

E-mail.: rekrutacja@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zobacz więcej Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu) Zobacz więcej

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 42 29 95 500 tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

E-mail.: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Zobacz więcej

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 800 080 888, 42 63 15 800/801

E-mail.: rekrutacja@ahe.lodz.pl

www.puw.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Administracja WSPA Lublin

Adres: ul. Wólczańska 81

90-515 Łódź

Tel.: 42 636-33-66, 42 636-41-70

E-mail.:

www.ws.cosinus.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Św. Jerzego 10/12

91-072 Łódź

Tel.: 42 664-93-10

E-mail.: dziekanat@wsfi.pl

www.wsfi.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia administracji

Filmy - Administracja

KARIERA W ADMINISTRACJI | Jak wygląda ścieżka rozwoju i codzienna praca?

Organizacja pracy w biurze. Jak to zrobić lepiej – Urszula Rowińska

Uczelnie z kierunkiem administracja w Łodzi

Uczelnie publiczne, które oferują studia na kierunku administracja w Łodzi

Uniwersytet Łódzki


Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzona jest na Wydziale Prawa i Administracji. Są to studia dwustopniowe, na które składają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry specjalistów z dziedziny administracji oraz zarządzania. W ofercie kształcenia można znaleźć między innymi takie przedmioty, jak teoria organizacji i zarządzania, prawo konstytucyjne, podstawy prawa karnego czy prawo samorządowe. W trakcie studiów studenci uczą się analizy, interpretacji, projektowania strategii działań w administracji, analizy tekstów prawnych i naukowych, wygłaszania wystąpień ustnych, a także zarządzania różnymi etapami prac administracyjnych.

Studenci administracji na Uniwersytecie Łódzkim mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną oraz świetne pomoce naukowe. Program kształcenia kładzie duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. W trakcie studiów sporo jest warsztatów, ćwiczeń, kursów i szkoleń, które poszerzają umiejętności lub specjalizację w danej dziedzinie. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry naukowej. Absolwenci studiów na kierunku administracja są profesjonalnie przygotowani do wykonywania wybranego zawodu. Pracują między innymi w administracji rządowej i samorządowej, w firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, a także w wielu firmach z sektora prywatnego.


administracja


Uczelnie niepubliczne, które oferują studia na kierunku administracja w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


Studia na kierunku administracja to trzyletnie studia licencjackie realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jako że jest to prywatna uczelnia, kształcenie jest płatne. Studia dzienne kosztują 320 zł za miesiąc, natomiast opłata za studia zaoczne to 300 zł. Administracja jest kierunkiem dla osób, które swoją zawodową przyszłość wiążą z pracą w strukturach administracji samorządowej, rządowej, a także na stanowiskach administracyjnych w sektorze prywatnym. Studia na kierunku administracja na Społecznej Akademii Nauk to przede wszystkim elastyczne kształcenie, nowoczesny program nauczania, oparty o konsultacje z przedstawicielami instytucji i biznesu. Studenci już od pierwszego roku mają do wyboru kilka specjalizacji: administracja samorządowa, administracja porządku publicznego, prawna obsługa biznesu, prawo pracy i kadr.

Na każdej specjalności kształcenie opiera się na przedmiotach ogólnych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Studenci Społecznej Akademii Nauk mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wsparcia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Program kształcenia kładzie duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. W trakcie trzech lat nauki sporo jest ćwiczeń, warsztatów, seminariów, kursów czy szkoleń. Studenci mają też możliwość odbywania stażów zawodowych oraz praktyk w renomowanych firmach i instytucjach, które ściśle współpracują ze Społeczną Akademią Nauk. Absolwenci studiów na kierunku administracja są pod każdym względem świetnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu Administracji w Łodzi

zdjecie


Administracja i zarządzanie publiczne – Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne realizowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego w 3 miastach: Łódź, Filia Sieradz, OR Wieluń. Głównym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr pracowników administracji publicznej, do sprawnego funkcjonowania w nowych strukturach administracyjnych. Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, oraz do osób pragnących zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy lub chcących rozpocząć karierę w administracji publicznej. Program nauczania składa się z: podstawowych zagadnień ekonomicznych, prawnych, społecznych w ramach których realizowane są przedmioty m.in.: prawa administracyjnego materialnego oraz procedury administracyjnej, prawa podatkowego, pomocy publicznej, zadań administracji publicznej, budżetu zadaniowego, funduszy UE, aktów prawa miejscowego. Program studiów wyposaża studentów w wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawę do zdobycia awansu zawodowego lub może ona stanowić podstawę do zdobycia zatrudnienia.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3600 zł za rok studiów

Studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne sprawdź tutaj.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce

Studia podyplomowe na kierunku Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce – w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa przeznaczone są dla osób interesujących się praktycznym zastosowaniem wiedzy w zakresie egzekucji administracyjnej, co jest wymagane zarówno w pracy w organizacjach administracji publicznej oraz praktyce prawniczej. W ramach kursu realizuje się 90 h zajęć dydaktycznych odbywających się w takcie weekendowych zjazdów. Warunkiem kwalifikacji na kurs doszkalający jest posiadanie wykształcenia średniego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, oraz prawników, pracowników sądów m.in. sędziów NSA, WSA, pracowników organów administracji a także innych osób zajmujących się egzekucyjnym postępowaniem administracyjnym. Cały kurs kończy się egzaminem, którego zaliczenie potwierdza świadectwo ukończenia kursu.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 1500 zł za rok studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce sprawdź tutaj.

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej – e-learning – Wydział prawa i administracji Uniwersytet Łódzki

Kierunek Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej został stworzony przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest realizowany w formie stacjonarnej ale także posiada swój odpowiednik w nauczaniu e-learningowym. Studia podyplomowe na tym kierunku mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych oraz finansowych możliwości funkcjonowanie administracji publicznej, w tym innowacyjnych form zarządzania w organizacjach publicznych. Student na tym kierunku zdobędzie wiedzę oraz umiejętności umożliwiających analizę procesów, zjawisk prawnych ekonomicznych w aspekcie zarządzania organizacjami wywodzącymi się z sektora publicznego. Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem licencjata, lub magistra na dowolnym kierunku. Koszt studiów to 3200 zł płacone jednorazowo lub systemie ratalnym, w którym ilość rat wynosi 4.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 3200 zł za rok studiów

Oferta kształcenia na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej – e-learning Sprawdź ofertę kształcenia.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Administracja w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Administracja możesz podjąć we Wrocławiu, zobacz również.

W Poznaniu możesz studiować na kierunku Administracja zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować administrację w Łodzi

Osoby wybierające jeden z kierunków studiów, jakim jest administracja, powinny być niezwykle komunikatywne oraz umieć w sposób naturalny nawiązywać kontakty z drugim człowiekiem. Dzięki umiejętności współpracy oraz otwartości na ludzi przyszli absolwenci nie powinni mieć problemu z kontaktami międzyludzkimi, jeśli chodzi o pracę. Absolwenci tego kierunku to osoby niezwykle dokładne, przestrzegające wszelkich obowiązujących norm oraz przepisów. Bardzo ważną cechą osób wybierających kierunek studiów, jakim jest administracja, jest spostrzegawczość, która bardzo przyda się podczas wypełniania i kontroli dokumentacji i wniosków, jakie składają klienci. Ważne są wszystkie umiejętności wrodzone, jak i nabyte podczas studiów. Otwarty umysł oraz umiejętność analitycznego i logicznego myślenia niewątpliwie przyda się podczas odbywania nauki. Dlatego tak ważna jest również organizacja własnego czasu pracy, aby w przyszłości być bardziej niezależnym i umieć samemu decydować o niektórych sprawach.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku administracja w Łodzi

Ukończenie studiów na kierunku administracji wiąże się z pracą w różnych instytucjach, jak i urzędach. Sprawnie działające urzędy zatrudniające osoby skrupulatne, dokładne i bardzo komunikatywne z pewnością cieszą się niebywałą popularnością wśród obywateli. Nie ważne czy jest to sektor prywatny, czy państwowy. Perspektywy pracy, jakie mamy po ukończeniu kierunku administracji to zapewne stanowiska związane z tak szeroko rozumianą administracją w instytucjach krajowych, jak i międzynarodowych. Wielu absolwentów z pewnością swoją drogę pokieruje w stronę organów podatkowych, sadów, urzędów pracy czy punktach doradztwa prawnego. Umiejętności takie jak cierpliwość, skrupulatność oraz bardzo szybkie przyswajanie wiedzy i wszelkich przepisów prawa z pewnością ułatwi znalezienie pracy w wybranym sektorze. Mogą to być także organy administracji publicznej oraz te, które są odpowiedzialne za politykę unijną.

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować administrację w Łodzi
Perspektywy pracy po studiach na kierunku administracja w Łodzi

Data publikacji: 26-01-2022