Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


1 uczelnia w Łodzi - kierunek Filologia rosyjska

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim
Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw Filologia-specjalność: filologia rosyjska Filologia, spec. filologia rosyjska, specjalizacja: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu, translatologiczno-kulturologiczna
Filologia, spec. filologia rosyjska