Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

4 uczelnie w Łodzi - kierunek Edukacja

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Tel.: 42 232 74 99

E-mail.: rekrutacja@uns.lodz.pl

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna Edukacja dorosłych z tutoringiem Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, edukacja przez sztukę, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, ed Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę
Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

Adres: ul. Wojska Polskiego 121

91-726 Łódź

Tel.: 42 25-74-598

E-mail.:

www.asp.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Specjalność: projekty wizualne, projekty edukacyjne, techniki teatralne, filmowe i telewizyjne)

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 800 080 888, 42 63 15 800/801

E-mail.: rekrutacja@ahe.lodz.pl

www.puw.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Edukacja dla bezpieczeństwa spec. Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi spec. Edukacja wczesnoszkolna
spec. Edukacja i promocja zdrowia

Filmy - Edukacja

Magda Mołek: "Kościelna edukacja seksualna to wymyślanie rzeczywistości" [WYWIAD]

Łysiejący katolik o EDUKACJI SEKSUALNEJ