Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

3 uczelnie w Łodzi - kierunek Bezpieczeństwo Pracy

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 642 30 50, 791 42 42 42

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Adres: ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 29 74, 42 636 55 22

FAX.: 42 636 56 15

www.p.lodz.pl www.rekrutacja.p.lodz.pl

Adres: ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 37 68

FAX.: 48 42 631 38 74

www.oizet.p.lodz.pl