Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


Studia bezpłatne na kierunku pedagogika w Łodzi

Studia bezpłatne na kierunku pedagogika w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku pedagogika w Łodzi sprawdź tutaj.

Uniwersytet Łódzki

zdjecie


Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Kształcenie przygotowuje studentów do pracy opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej, wspierającej, artystycznej, a także do zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W trakcie nauki studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i humanistycznych. Wśród przedmiotów pojawiają się takie dziedziny, jak teoria wychowania, dydaktyka, metodologia badań pedagogicznych. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci mają szereg ćwiczeń, warsztatów, seminariów, dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają im na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są takie specjalizacje, jak: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, edukacja przez sztukę.

Najbliższe studia bezpłatne na kierunku pedagogika

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie

zdjecie


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, które przygotowuje studentów do pracy w różnych obszarach edukacji, wsparcia, terapii, pomocy pedagogicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną w zakresie przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, a także umiejętności praktyczne, które są niezbędne do pracy w wybranym obszarze specjalizacji. Specjalności, jakie są dostępne do wyboru, to między innymi: pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Program studiów jest stale dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a studenci w trakcie nauki mają możliwość realizowania praktyk w sprawdzonych, renomowanych ośrodkach edukacyjnych. Absolwenci studiów pedagogicznych są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym obszarze specjalizacji.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

zdjecie


Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to dwustopniowe kształcenie, które składa się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. W programie kształcenia znajduje się szereg przedmiotów teoretycznych z ogólnych nauk pedagogicznych, historii wychowania, dydaktyki, metodologii badań w pedagogice. Poza nauką teorii, studenci zdobywają szereg umiejętności i kwalifikacji praktycznych w trakcie kursów, szkoleń, ćwiczeń, a także praktyk i stażów zawodowych. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są takie specjalizacje, jak doradztwo zawodowe i personalne, resocjalizacja i profilaktyka społeczna, psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gerontologia społeczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz wiele możliwości rozwijania zainteresowań gwarantują, że absolwenci studiów pedagogiczny h będą świetnie przygotowani do pracy zawodowej.

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zobacz więcej.

Uniwersytet Warszawski

zdjecie

Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia oferowane w wielu ścieżkach kształcenia i specjalizacjach. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać takie specjalności, jak pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna. W trakcie studiów studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu nauk pedagogicznych. Teoretyczne przedmioty, pojawiające się podczas kształcenia, to między innymi pedagogika społeczna, psychologia rozwoju człowieka, socjologia wychowania, metody pracy z grupą, wiedza o rodzinie, systemy wsparcia dziecka i rodziny. Kształcenie łączy w sobie przekazywanie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, warsztatów, seminariów, dodatkowych kursów czy szkoleń. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w skład której wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści-praktycy w konkretnych obszarach czy dziedzinach. Dzięki temu studenci już na etapie kształcenia mogą poznać swój przyszły zawód także od strony praktycznej.

Data publikacji: 26-01-2021

Aktualności z Łodzi