Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


3 uczelnie w Łodzi - kierunek Biotechnologia

Adres: al. Kościuszki 4

90-419 Łódź

Tel.: 42 272 58 02

E-mail.: rekrutacja@umed.lodz.pl

Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Medyczny w Łodzi <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Biotechnologia Zobacz więcej

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Biotechnologia Biotechnologia Biotechnologia spec. biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna, biotechnologia roślinna
Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska, ekohydrologia (studia w języku. angielskim)

Adres: ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 20 92

E-mail.: rekrutacja@info.p.lodz.pl

www.p.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności