Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

5 uczelni w Łodzi - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Tel.: 42 232 74 99

E-mail.: rekrutacja@uns.lodz.pl

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień w Łodzi Zobacz więcej

Adres: ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

Tel.: 42 683 44 18

E-mail.: rekrutacja@wsbinoz.pl

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Zobacz więcej

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 42 29 95 500 tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

E-mail.: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Zobacz więcej

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

E-mail.: rekrutacja@san.edu.pl

san.edu.pl/lodz

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: (+48) 42 29 95 500, (+48) 42 63 15 800, (+48) 42 63 15 801

E-mail.: rekrutacja@puw.pl

puw.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne nowość!

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

Wysoko wykwalifikowane kadry zawodowe tak ważne w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego to niezbędne osoby w czasach konfliktów kulturowych, politycznych oraz religijnych. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują uczelnie prywatne, jak i państwowe. Od przyszłej kadry z sektora bezpieczeństwa wewnętrznego oczekuje się silnej kondycji psychofizycznej, jak również odporności na stres oraz nienagannego stanu zdrowia. Ponieważ praca ta w przyszłości wiąże się z działaniami pod presją czasu oraz jest w pełni odpowiedzialna za ludzkie życie, często może prowadzić do wyczerpania psychicznego. Osoby chcące studiować bezpieczeństwo wewnętrzne powinny być gotowe do ciągłych zmian, rozwoju osobistego oraz przyswajania dużej ilości wiedzy. Powinny umieć pracować w zespole oraz mieć dobrze rozwinięte zdolności analityczne. Osoby te powinny również mieć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz zasad funkcjonowania.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dają duże możliwości zatrudnienia. Zatrudnienie można znaleźć w instytucjach, służbach oraz prywatnych firmach. Często absolwenci tego kierunku znajdują pracę w policji, ponieważ to właśnie oni zajmują się przeciwdziałaniem przestępczości, prewencją oraz edukacją. Istnieje możliwość zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Śledczym czy CBA. Osoby kończące studia bezpieczeństwa wewnętrznego mogą pracować w wojsku, gdzie ich zajęciem może być transport lotniczy i wszelkie misje, odpieraniem ataków z lądu i powietrza. Są to również specjaliści ds. zarządzania kryzysowego. To właśnie oni tworzą procedury dla służb oraz instytucji. Dzięki nim prowadzone są ćwiczenia i jeśli istnieje potrzeba, prawdziwe działania. Jedno jest pewne, że osoby, które chcą związać swoje życie z pracą pod presją czasu w dużym stresie, z pewnością spełnią się w wielu zawodach związanych z tym kierunkiem.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi
Perspektywy pracy po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

Data publikacji: 26-01-2022