Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

TEL. 42 29 95 500
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Prawo (zobacz specjalizacje) Psychologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja 2022/2023 w AHE w Łodzi - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

 1. Wejdź na stronę www.rekrutacja.ahe.lodz.pl
 2. Wybierz język, system, kierunek, tryb studiów i zatwierdź swój wybór
 3. Podaj e-mail, imię i nazwisko, telefon i zatwierdź rejestrację
 4. Wejdź w link wysłany na podany adres email i uzupełnij wszystkie pozostałe dane.
  Zaczekaj na pozytywną weryfikację zgłoszenia - musi zostać uznane za kompletne i niezawierające błędów
 5. Po zatwierdzeniu wniosku (zgłoszenia online) otrzymasz email potwierdzający wybrany kierunek studiów i zawierający spis wymaganych dokumentów
 6. W następnej wiadomości otrzymasz link aktywacyjny do Wirtualnego Pokoju Studenta (WPS). Nadawcą wiadomości będzie WPS (wps@ahe.lodz.pl).
 7. Zaloguj się do WPS https://wps.ahe.lodz.pl/, wybierz folder „Rekrutacja”, w którym widoczne są 3 zakładki: „Umowy”, „Do podpisu”, „Do pobrania”.
  • Przejdź do zakładki „Umowy” , pobierz PIN do podpisania Umowy z załącznikiem na swoje urządzenie i wprowadź go do wskazanego pola.
  • Przejdź do zakładki „Do podpisu”, gdzie znajdują się: Ślubowanie oraz Oświadczenie o oryginalności dokumentów. Pobierz odrębne kody PIN do podpisania Ślubowania oraz Oświadczenia o oryginalności dokumentów na swoje urządzenie i wprowadź je do wskazanych pól.
  • W zakładce „Do pobrania” znajdują się dokumenty do wydrukowania:
   • Skierowanie na badania lekarskie wyłącznie dla kier.: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Grafika, Taniec, Dietetyka;
   • Oświadczenie OC wyłącznie dla kierunku Pielęgniarstwo pomostowe i Pielęgniarstwo II stopnia;
   • Upoważnienie dla osób trzecich - dokument nieobowiązkowy
 8. Wyślij elektronicznie i jednorazowo na adres: rekrutacja.dok@ahe.lodz.pl komplet dokumentów (pamiętaj o podpisach!) w temacie wpisując nazwisko, imię, kierunek studiów:
  • Świadectwo maturalne (aplikacja na I stopień studiów)
  • Dyplom i Suplement studiów I stopnia (aplikacja na II stopień studiów)
  • 1 zdjęcie JPG 236x295 pikseli należy zamieścić w Formularzu rejestracji online
  • Potwierdzenie wpłaty 107 zł (lub 172 zł na kierunku Taniec)-numer konta znajdziesz w załączniku do Umowy lub w zakładce „Moje Finanse-Saldo”
  • Dodatkowo na kierunki: Grafika, Taniec, Kosmetologia - Orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania
   Pielęgniarstwo - Orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku (lub Orzeczenie po pracowniczych badaniach okresowych); Książeczka sanitarno-epidemiologiczna (lub Orzeczenie d/c sanitarno-epidemiologicznych) ; Oświadczenie OC
   Dietetyka - Orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania ; Książeczka sanitarno-epidemiologiczna (lub Orzeczenie d/c san.epid.) Świadectwo szczepienia WZW B
 9. Zaczekaj na wiadomość email o zakończeniu procesu rekrutacji

O Uczelni... - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest prestiżową, polską niepubliczną uczelnią wyższą, która od 1993 roku prowadzi kształcenie na studiach w Łodzi. Placówka oferuje szeroki wachlarz kierunków i specjalności, nieustannie dostosowywanych do bieżących potrzeb rynku pracy. Uczelnia dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, specjalistycznymi pracowniami i cenioną kadrą profesorską, dzięki którym studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również nabywają praktyczne umiejętności. AHE wyróżnia się podmiotowym podejściem do studentów oraz rozwijaniem w nich zdolności kreatywnego radzenia sobie z zadaniami i problemami.

Uczelnia dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, laboratoriami komputerowymi i multimedialnymi, studiem radiowym, studiem telewizyjnym, pracowniami naukowymi oraz galeriami wystawowymi.

Studia w AHE w Łodzi realizowane są w oparciu o nowe programy kształcenia, które uczelnia przygotowuje zgodnie z wymogami ustalonymi przez Krajowe Ramy Kwalifikacji. Placówka dokłada wszelkich starań by przekazać studentom szeroki zakres wiedzy oraz wykształcić w nich przydatne umiejętności, takie jak praca w zespole i skuteczne komunikowanie się w grupie. Absolwenci AHE posiadają cenione przez pracodawców kompetencje personalne i społeczne, które są efektem kształcenia opartego na innowacyjnych technikach i metodach dydaktycznych.

AHE to uczelnia w Łodzi, która w swojej działalności edukacyjnej wykorzystuje szereg nowoczesnych technologii. Kształcenie na każdym z oferowanych kierunków studiów może odbywać się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Możliwość nauki w systemie zdalnym pozwala zdobywać wiedzę wszystkim osobom, które posiadają komputer z internetem. Dodatkowo w systemie e-learningowej studentom udostępniane są podręczniki, zbiory zadań, multimedialne ćwiczenia oraz biblioteka cyfrowa.

Elementem podkreślającym unikatowość Akademii jest również jej siedziba. Placówka cechuje się niepowtarzalnym industrialnym klimatem, osiągniętym dzięki zachowanym fragmentom fabrycznych ścian. Odnowione XIX-wieczne budynki z czerwonej cegły są miejscem organizacji przeróżnych imprez biznesowych i kulturalnych. Uczelnia jest mecenasem kultury – skupia osoby zaangażowane w kulturę miasta, a jednocześnie zajmuje się promowaniem twórców i wydarzeń związanych ze sztuką.