Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

FAX. 42 665 57 71, 42 635 40 43

  • http://rekrutacja.uni.lodz.pl

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie