Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

2 uczelnie w Łodzi - kierunek Elektronika

Adres: ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 29 74, 42 636 55 22

FAX.: 42 636 56 15

www.p.lodz.pl www.rekrutacja.p.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Mechaniczny (zobacz kierunki) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (zobacz kierunki) Wydział Chemiczny (zobacz kierunki)
Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (zobacz kierunki) Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (zobacz kierunki) Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (zobacz kierunki)
Wydział Organizacji i Zarządzania (zobacz kierunki) Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (zobacz kierunki) Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) (zobacz kierunki)
Instytut Papiernictwa i Poligrafii (zobacz kierunki) Kolegium Gospodarki Przestrzennej (zobacz kierunki) Kolegium Logistyki (zobacz kierunki)
Kolegium Towaroznawstwa (zobacz kierunki) Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (zobacz kierunki)

Adres: ul. WIelkopolska 70/72

91-029 Łódź

Tel.: 42 651 69 93

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki

asystent osoby niepełnosprawnej asystentka stomatologiczna higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny opiekun osoby starsze opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca opiekunka środowiskowa pracownik socjalny
protetyk słuchu (nowy kierunek) ratownik medyczny technik archiwista (nowy kierunek)
technik elektroniki i informatyki medycznej (nowy kierunek) technik elektroradiolog technik farmaceuta
technik geodeta technik masażysta technik optyk
technik ortopeda technik sterylizacji medycznej (nowy kierunek) technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy zawodowe kursy kwalifikacyjnez zakresu: mechatroniki i elektryki kurs na licencję maszynisty