Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

1 uczelnia w Łodzi - kierunek Ekologia

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

E-mail.: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska, ekohydrologia (studia w języku. angielskim) Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, ekologia człowieka