Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

TEL. 42 642 30 50, 791 42 42 42

Filmy - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Galeria ZDJĘĆ

Studia Łódź - O uczelni - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to uczelnia niepubliczna, która swoje początki datuje na rok 1996 rok, w którym powstała z inicjatywy ks. Józefa-Belniaka-salezjanina.

Ta uczelnia, znana jest z tego, że kontynuuje dziedzictwo naukowego poszukiwania prawdy,ale zgodnie z poszanowaniem wartości chrześcijańskich. Kierunki, które można tam studiować, są tak dostosowane aby odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom studentów i zapewniały im rozwój gospodarczy.

Studia Łódź - Oferta kształcenia - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

W Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania są do dyspozycji studia I stopnia w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru kierunki takie jak: rachunkowość, europeistyka czy pedagogika. Całą edukacyjną ofertę uzupełniają liczne studia podyplomowe, ale także szkolenia i kursy.

Warto nadmienić, że w na tej uczelni kształcenie studentów opiera się na autorskich programach nauczania, które w 100% spełniają wymagania ministra szkolnictwa wyższego. Ich celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do świadomego funkcjonowania w bardzo dynamicznie zmieniającym się jednak społeczeństwie, ale tym samym umiejętnością w tym społeczeństwie respektowania zasad chrześcijańskich wartości.

Oprócz przekazywania studentom wiedzy uczelnia proponuje odpowiednią formację
moralną i duchową, która jest istotna dla kształtowania się dojrzałości społecznej. Taka społeczna dojrzałość, odpowiedzialna jest między innymi za dobrą postawę obywatelską. Misją uczelni jest zdobycie wyższego wykształcenia wśród młodzieży także tej mniej zamożnej, która nie może studiować na bezpłatnych uczelniach publicznych

Studia Łódź - Kadra Dydaktyczna - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Dobór odpowiedniej kadry nauczającej to również aspekt, który zasługuje na uwagę. Uczelnia wychodzi również naprzeciw rosnącym wymaganiom studentów i rozumie ideę, że człowiek uczy się przez całe życie. Dlatego dla tych osób, które chcą podnieść nieco swoje kwalifikacje, zostały otworzone liczne kierunki studiów podyplomowych. Dla chętnych są również kursy dokształcające, które są tworzone w zależności od potrzeb poszczególnych grup studentów.