Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Adres: ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

TEL. 42 683 44 18

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - WSBiNoZ w Łodzi - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 3000 studentów. WSBiNoZ oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami kosmetologicznymi, masażu i fizjoterapii, technologii żywności, dietetyczną i laboratorium chemicznym. W lutym 2023 roku uruchomiła pierwszą w regionie pracownię wirtualnej rzeczywistości, w której odbywać się będą zajęcia dla studentów prawa i kryminologii. Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:

  • Symulator VR – procedury kryminalistyczne
  • Symulator VR – wirtualna sala sądowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi. Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Studia Łódź - Baza dydaktyczna - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

W salach wykładowych jest najbardziej nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz specjalistyczne wyposażenie, które jest niezbędne do efektywnego prowadzenia zajęć w pracowniach.

Pracowni w budynku jest kilka. Studenci mogą korzystać między innymi pracowni: kosmetologicznej, podologicznej, masażu czy technologii żywienia.

Uczelnia oferuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w wielu certyfikowanych szkoleniach oraz kursach, z których warto korzystać, bowiem nigdy nie wiadomo, co przyda się w przyszłej karierze zawodowej.

Konferencja - Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy oraz Studenci wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie".


Prelegentami podczas wydarzenia byli wybitni eksperci: Sędzia Anna Maria Wesołowska i prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz doświadczeni policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi: podinsp. Violetta Gawron i st. asp. Jarosław Ziemba.

Oprócz omówienia zjawiska i skali przemocy rówieśniczej Prelegenci położyli nacisk na prewencję i metody zapobiegania temu zjawisku. Zdaniem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej kluczem do sukcesu jest edukacja prawna, którą powinno się prowadzić już od przedszkola. Pani Sędzia od kilku lat prowadzi prelekcje w przedszkolach i szkołach różnego szczebla w całej Polsce. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, uświadamiając młodym ludziom, co jest czynem karalnym i jakie mogą być jego konsekwencje.


- Dzieci muszą wiedzieć, że jeśli kogoś nękasz, izolujesz, naruszasz prywatność, dręczysz, upokarzasz, nie jesteś zabawny, nie jesteś bohaterem klasowym, ale jesteś przestępcą, bo za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności - mówiła Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Pani Sędzia jest propagatorką kącików prawnych w placówkach oświatowych, w których młodzież sama przedstawia problemy prawne, edukując i uświadamiając w ten sposób swoich kolegów, rodziców, a często także nauczycieli.

Profesor Pyżalski zwrócił uwagę, na jego zdaniem, najbardziej uniwersalne rozwiązanie przeciwdziałania przemocy, które jest przedmiotem jego badań od wielu lat, a jest to budowanie trwałych relacji.


- Takie działanie, które czyni z zespołu klasowego wspólnotę sprawia, że motywacja do tego, aby robić komuś przykre rzeczy, maleje. Po prostu nie ma klimatu do przemocy - mówił prof. Pyżalski.

Ciekawy, międzynarodowy punkt widzenia przedstawiły mgr Aneta Orska oraz Monika Sujka z Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych WSBiNoZ, prezentując wyniki dwóch projektów dotyczących przemocy rówieśniczej: Against Bubble i Let`s Save Their Smile.

Uczestnicy Konferencji mieli także okazję wziąć udział w części szkoleniowej i zdobyć wiedzę na temat "Jak budować dobre relacje w grupie" oraz "Roli profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny".

Studia Łódź - Nowoczesne programy nauczania - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu realizuje nowoczesne programy nauczania, które są doskonale przystosowane do aktualnych wymogów, jakie panują na rynku pracy. Warto zwrócić uwagę, że na uczelni pracuje tylko wyspecjalizowana kadra, która składa się z praktyków mogących dzielić się wiedzą praktyczną, ale także z pracowników naukowych i wykładowców akademickich.

Uczelnia zadbała także o komfort wszystkich studentów i udostępniła własne zaplecze gastronomiczno-rekreacyjne. W tym zapleczu znajduje się na przykład quick bar z aneksem jadalnym, co jest dobre dla ciała, a dla ducha i chwili relaksu pomiędzy zajęciami, studenci mogą odprężyć się przy morskim akwarium z żywą rafą koralową i egzotycznymi gatunkami ryb.