Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

1 uczelnia w Łodzi - kierunek Inżynieria środowiska

Adres: ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 20 92

E-mail.: rekrutacja@info.p.lodz.pl

www.p.lodz.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska