Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

TEL. 42 635 50 51

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Marketing Zobacz więcej Zarządzanie miastem Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej
Rachunkowość Zobacz więcej Finanse i inwestycje Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej
Management and Finance (studia w języku angielskim) Zobacz więcej Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Zobacz więcej Business Management (studia w języku angielskim) Zobacz więcej
Analityka biznesu Zobacz więcej Lingwistyka dla biznesu Zobacz więcej Zarządzanie zasobami ludzkimi Zobacz więcej
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie Zobacz więcej Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ! Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Zobacz więcej Rachunkowość i zarządzanie finansami Zobacz więcej Prawo podatkowe i rachunkowość Zobacz więcej
Business Management (studia w języku angielskim) Zobacz więcej Zarządzanie biznesem Zobacz więcej Logistyka w biznesie Zobacz więcej
Zarządzanie w administracji publicznej Zobacz więcej Business and Digital Analytics NOWOŚĆ! Zobacz więcej Evironmental Management NOWOŚĆ! Zobacz więcej

Filmy - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale... - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania


Wydział Zarządzania należy do prestiżowego i cenionego zarówno w Polsce, jak i na świecie Uniwersytetu Łódzkiego.

Oferuje studia w Łodzi, tak licencjackie, jak i magisterskie, na kierunkach:

Studia I stopnia (licencjackie):

• Zarządzanie zasobami ludzkimi;
• Zarządzanie publiczne;
• Zarządzanie;
• Rachunkowość;
• Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami;
• Marketing;
• Management and Finance (studia w języku angielskim);
• Logistyka;
• Lingwistyka dla biznesu;
• Gospodarka przestrzenna;
• Finanse i rachunkowość;
• Finanse i inwestycje;
• Business Management (studia w języku angielskim);
• Analityka biznesu.

Studia II stopnia (magisterskie):

• Zarządzanie;
• Prawo podatkowe i rachunkowość;
• Logistyka;
• Gospodarka przestrzenna;
• Finanse i rachunkowość;
• Business Management (studia w języku angielskim).

Życie studenckie - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Kariera zawodowa

Programy studiów realizowane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są w pełni dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy i potencjalnych przyszłych pracodawców naszych absolwentów (regularnie prowadzimy konsultacje z naszymi partnerami biznesowymi, spośród których wybieramy również członków Rad Kierunków odpowiedzialnych za ramy programowe). Aby zapewnić naszym absolwentom jak najlepszy start, oferujemy im również zajęcia „Business English” oraz, w pierwszym semestrze studiów, zajęcia „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych”. Zachęcamy ich również do uczestniczenia w wykładach gościnnych z udziałem ważnych i interesujących postaci np. ze świata biznesu.

Dla niektórych absolwentów Wydziału studia w Łodzi na UŁ mogą być nie tylko przepustką do zawodowej kariery, lecz również jej początkiem, gdyż jeszcze przed ich ukończeniem nawiązują znajomości z przedstawicielami różnych firm, tj. partnerów biznesowych UŁ.

Najwyższa jakość kształcenia

Studia w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim, to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, co potwierdzają oceny wystawiane Wydziałowi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Nasze jednostki należą do cenionych i rozpoznawanych ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się rachunkowością i finansami, które stały się też motorem zmian legislacyjnych (jako pierwsze w kraju badały i propagowały rachunkowość międzynarodową). Pracownikami dydaktycznymi Wydziału są jedynie doskonale wykwalifikowani i doświadczeni teoretycy i praktycy, tak z kraju, jak i zagranicy.

Akredytacje

Prowadzony na Wydziale kierunek „Finanse i Rachunkowość” zdobył akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), zwalniającą jego absolwentów z wybranych egzaminów kwalifikacji ACCA. Warto zauważyć, że jest to pierwsza w kraju tego typu akredytacja przyznana kierunkowi studiów realizowanemu w języku polskim.

Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce i praktyce zarządzania, stwarzając doktorantom szanse rozwoju naukowego oraz poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania.

Wydział Zarządzania zapewnia szeroką ofertę seminariów doktorskich. Doktoranci przygotowują rozprawy obejmujące zróżnicowane zagadnienia:

 • zarządzanie (np.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie regionem)
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • przedsiębiorczość
 • logistyka
 • informatyka.


 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.

  Studia trwają 4 lata (osiem semestrów). Prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Zajęcia na stacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w dni robocze (głównie w piątki). Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w soboty.

  STUDIA STACJONARNE >>>
  STUDIA NIESTACJONARNE >>>