Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego

Adres: ul. Wróblewskiego 18/1101

93-578 Łódź

TEL. 42 639-91-10

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Analiza danych gospodarczych Zobacz więcej Biznes internetowy Zobacz więcej Doradztwo podatkowe Zobacz więcej
Ekonomia sprzedaży Zobacz więcej Ekonomika klubu sportowego Zobacz więcej Ekonomika logistyki Zobacz więcej
Gospodarowanie nieruchomościami Zobacz więcej Kadry i płace Zobacz więcej Modelowanie procesów gospodarczych Zobacz więcej
Psychologia biznesu Zobacz więcej Rachunkowość i finanse Zobacz więcej Rynek pracy w Unii Europejskiej Zobacz więcej
Technologie informatyczne w ekonomii Zobacz więcej Zarządzanie małą i średnią firmą Zobacz więcej

Filmy - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego

Łódzka niepubliczna szkoła wyższa została powołana do życia z inicjatywy Powszechnego Banku Kredytowego, Banku PBG i Banku Przemysłowo-Handlowego w 1997r. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność jako Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Kadra uczelni została zbudowana z naukowców, ekonomistów i przedstawicieli biznesu, którzy potrafią dostosować model edukacji do współczesnego świata dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wykładowcy, którzy są praktykami biznesowymi, zapewniają merytoryczną i aktualną wiedzę, dzięki czemu szkoła zapewnia wysoki poziom edukacyjny, dostosowany do europejskich standardów kształcenia i współczesnego rynku pracy. Wiedza praktyczna, na którą placówka kładzie szczególnie silny nacisk, zapewniona jest przez współpracę i współdziałanie z organizacjami administracji publicznej, instytucjami i specjalistami w dziedzinach finansów.

Łódzka uczelnia oferuje studia I-ego stopnia, organizowane w sposób tradycyjny, jak i studia zdalne prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej on-line, na których kształcą się przyszli finansiści, menadżerowie i pracownicy służb mundurowych.

wyzsza szkola finansow i informatyki uczelnia WSFI sala WSFI inauguracja WSFI

Studia on-line na WSFI - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego

Czym są studia on-line?

E-learning, czyli nauczanie „na odległość”, „on-line”, czy też „zdalne”, to nowoczesna metoda podnoszenia swoich kwalifikacji. Studia on-line polegają na tym, że osoba ucząca się otrzymuje dostęp do dedykowanych materiałów, które umożliwiają jej zdobycie określonej wiedzy. Ten proces odbywa się pod nadzorem i wsparciem wykładowcy danego przedmiotu.

Nauka odbywa się na dedykowanej platformie dydaktycznej, która stanowi przestrzeń zawierającą materiały dydaktyczne, testy, fora, chaty i inne pliki. Platforma ta służy również do komunikacji między studentami a prowadzącymi zajęcia. Kontakt może mieć charakter synchroniczny, odbywający się w określonym czasie (np. chat, wideokonferencja), lub asynchroniczny, umożliwiający komunikację przez pozostawianie wiadomości, rozwiązywanie zadań, udzielanie odpowiedzi na forum itp.

Nauka on-line może odbywać się w trybie całkowicie zdalnym lub mieszanym (tzw. blended-learning), który uwzględnia spotkania tradycyjne (w realu) z wykładowcami. W Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwala jedynie na realizację studiów on-line w systemie blended-learning, co oznacza, że ok. 50% zajęć powinno być realizowanych tradycyjnie, na zjazdach z wykładowcą. Stąd konieczność organizacji zjazdów w siedzibie Uczelni. Daje to natomiast możliwość poznania się osobistego w wykładowcami oraz koleżankami i kolegami z roku, co sprzyja rozwojowi życia studenckiego.

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym.