Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Informatyka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - rekrutacja - 2022/2023 rok

Informatyka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - rekrutacja - 2022/2023 rok

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Informatyka na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na rok 2022/2023

Przyszli studenci, którzy zdecydowali się już na konkretny kierunek studiów zasięgają informacji na temat zasad rekrutacyjnych, dowiadując się między innymi jakie przedmioty maturalne punktowane są przez uczelnię. Należy jednak mieć na uwadze, że każda uczelnia może wprowadzać nieco odmienny system punktacji.

Ponieważ niektóre uczelnie mogą różnić się między sobą sposobem przeprowadzania rekrutacji na studia wyższe, najlepiej sprawdzić aktualne zasady przyjęć, dostępne na stronie zasady rekrutacji Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, dzięki temu można mieć pewność, że otrzymujemy najświeższe i obowiązujące na uczelni reguły przyjęć kandydatów.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi organizując nabór dla studentów na kierunku informatyka na studia I-ego i II-ego stopnia, stosuje wygodną procedurę rejestracyjną i uproszczone zasady przyjęć.

Studia I i II stopnia
Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia I-ego stopnia przyjmowani są na zasadzie kolejności zgłoszeń, w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów w tym oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa maturalnego, świadectwa dojrzałości lub innego równoznacznego dokumentu.

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek Informatyka na studia II stopnia, kandydaci dostarczają wszystkie wymagane dokumenty, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych. Podczas procesu rekrutacyjnego obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń, osoby które dostarczą komplet wymaganych dokumentów - przyjmowane są w pierwszej kolejności.

Opinie o Społecznej Akademii Nauk
Każda uczelnia wyższa, zachęca maturzystów do wyboru oferowanych kierunków, udzielając szczegółowych informacji na temat przebiegu studiów, można też sprawdzić co do powiedzenia mają aktualni i byli studenci, przechodząc na stronę Społeczna Akademia Nauk – opinie, przemyślenia, opinie i uwagi najbardziej zainteresowanych osób, mogą być bardzo pomocne podczas decyzji o wyborze uczelni.

Opis studiów na kierunku Informatyka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Studia na kierunku informatyka na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu programowania, budowy i administrowania sieci, grafiki komputerowej czy analizy danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i projektowaniem zaawansowanego oprogramowania. Absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających i nowoczesne technologie, pracują jako administratorzy sieci komputerowych, programiści, graficy komputerowi, twórcy gier i oprogramowania.

Program studiów/czego się nauczysz?
W trakcie nauki, studenci informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, poznają zaawansowane technologie internetowe i informatyczne, metody programowania, architekturę systemów operacyjnych, tworzą grafikę komputerową, poznają zasady bezpieczeństwa dotyczące dokumentów cyfrowych czy zgłębiają zagadnienia matematyki dyskretnej, algorytmów i systemów rozproszonych. W programie studiów pojawiają się takie przedmioty jak:

Data publikacji: 06-03-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Łodzi - Zasady rekrutacji

Filmy - Informatyka

INFORMATYK - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Chcesz dużo zarabiać? Zostań programistą | DO ROBOTY