Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Informatyka - Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji - 2022/2023 rok

Informatyka - Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji - 2022/2023 rok

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2022/2023

Zbierając informacje na temat wybranego kierunku, kandydaci do szkół wyższych, powinni mieć na uwadze, że nawet takie same kierunki pojawiające się w ofertach różnych uczelni, mogą mieć odmienne wymogi rekrutacyjne.

Znając już zasady przeprowadzania rekrutacji stosowane przez konkurencyjne uczelnie, należy sprawdzać aktualne wymogi stosowane w trakcie przyjęć na studia wyższe, które znajdziemy przechodząc tutaj zasady rekrutacji na kierunek informatyka na Uniwersytcie Łódzkim, informacje zawarte na stronie gwarantują aktualność. Przyjęcia na kierunek informatyka w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, od kilku lat regulowane są czytelnymi zasadami rekrutacyjnymi.
Studia I i II stopnia

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zostać przyjęci na kierunek Informatyka Uniwersytetu Łódzkiego, po złożeniu odpowiednich dokumentów, rozpoczynają postępowanie rekrutacyjne, polegające na konkursie świadectw maturalnych. Wyniki z przedmiotów maturalnych takich jak: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka, przeliczane są na punkty rekrutacyjne, a zdobywcy największej ich ilości przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Absolwenci wszystkich kierunków studiów na poziomie inżynierskim, licencjackim lub magisterskim, starający się o kontynuowanie nauki na kierunku Informatyka, dostępnego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, przyjmowani są bez egzaminów – na podstawie przedłożonych dokumentów, a w przypadku dużej liczby kandydatów, stosuje się konkurs ocen dyplomowych.
Opinie o Uniwersytecie Łódzkim
Wybierając kierunek przyszłych studiów, maturzyści starają się jak najlepiej poznać samą uczelnię i dowiedzieć się więcej o życiu studenckim, najlepiej znaleźć takie informacje, przechodząc tutaj Uniwersytet Łódzki – opinie, poznając obserwacje studentów i absolwentów danego kierunku, mogą być cennym źródłem informacji i utwierdzić kandydatów w swoim wyborze.

Opis studiów na kierunku Informatyka - Uniwersytet Łódzki
Jeden z najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim to Informatyka, gdzie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z każdej gałęzi informatycznej, zasady tworzenia i administrowania sieci komputerowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji czy wykorzystywania rozbudowanych narzędzi informatycznych w analityce. Absolwenci kierunku wykorzystują swoją wiedzę w zawodach związanych z branżą IT, pracują jako administratorzy sieci i baz danych, projektanci systemów teleinformatycznych czy webmasterzy.

Program studiów/czego się nauczysz?
Studia na kierunku informatycznym Uniwersytetu Łódzkiego, pozwalają zgłębić wiedzę na temat wykorzystania i projektowania grafiki użytkowej, konfigurowania sieci i systemów, algorytmiki, tworzenia systemów operacyjnych czy technik przetwarzania informacji. W trakcie nauki, wykładane są takie przedmioty jak:

Data publikacji: 06-03-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Łodzi - Zasady rekrutacji

Filmy - Informatyka

INFORMATYK - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Chcesz dużo zarabiać? Zostań programistą | DO ROBOTY