Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

  • http://aps.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki) Praca socjalna (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Logopedia Pedagogika zdolności i informatyki
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna Pedagogika resocjalizacyjna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki) Praca socjalna (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka Logopedia
Pedagogika zdolności i informatyki Masters in Children’s Rights and Childhood Studies Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika specjalna (zobacz kierunki) Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna