Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

  • http://http://www.aps.edu.pl/

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz więcej Logopedia Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Pedagogika zdolności i informatyki Zobacz więcej
Praca socjalna Zobacz więcej Socjologia Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Logopedia Zobacz więcej Masters in Children’s Rights and Childhood Studies Zobacz więcej
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Zobacz więcej Praca socjalna Zobacz więcej
Socjologia Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna Psychologia