0:00 - 0:00

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz więcej Logopedia Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Pedagogika zdolności i informatyki Zobacz więcej
Praca socjalna Zobacz więcej Socjologia Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Psychologia

Filmy - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja krok po kroku - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej

Dokumenty Rekrutacyjne

Studia podyplomowe - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2023/2024:

 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej
 • Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
 • Zarządzanie w systemie oświaty
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja integracyjne i włączająca
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli
 • Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli
 • Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
 • Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
 • Socjoterapia
 • Studium coachingu
 • Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej