Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

  • http://rekrutacja.uni.lodz.pl

Wydział: Wydział Nauk o Wychowaniu

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, edukacja przez sztukę, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, ed Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
Pedagogika, spec. pedagogika wieku dziecięcego

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia