Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

  • http://rekrutacja.uni.lodz.pl

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Geografia Geografia, studia w języku angielskim Geoinformacja
Geomonitoring Gospodarka przestrzenna Klimatologia, studia w języku angielskim
Regionalistyka kulturowa Studia regionalne Turystyka i rekreacja

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i rekreacja