Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

  • http://rekrutacja.uni.lodz.pl

Wydział: Wydział Filologiczny

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
Filologia angielska Filologia angielska, spec. filologia angielska z drugim językiem obcym Filologia angielska, spec. filologia angielska z wiedzą o kulturze
Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności Filologia germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym od podstaw Filologia polska
Filologia, spec. filologia hiszpańska + język angielski Filologia, spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia, spec. filologia południowosłowiańska
Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku
Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim
Filologia, spec. filologia słowiańska Filologia, spec. filologia włoska Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja w środowisku cyfrowym Komunikowanie publiczne Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu Literatura w przestrzeni publicznej Logopedia z audiologią
Regionalistyka kulturowa Studia polsko-niemieckie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media Filologia angielska, specjalność anglistyczna, specjalność translatoryka
Filologia germańska Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, z drugim językiem obcym Filologia polska
Filologia, spec. filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna Filologia, spec. filologia klasyczna Filologia, spec. filologia romańska, specjalizacje: filologia francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii, filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń, filologia francuska z traduktologią francuską lub edytorstwem
Filologia, spec. filologia rosyjska, specjalizacja: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu, translatologiczno-kulturologiczna Filologia, spec. filologia słowiańska Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja translatorska, nauczycielska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kulturoznawstwo Logopedia z audiologią