Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

  • http://rekrutacja.uni.lodz.pl

Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biologia Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody Biomonitoring
Biotechnologia Mikrobiologia Ochrona środowiska

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biologia spec. biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna z bioinformatyką, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa Biologia spec. biologia stosowana i molekularna, biologia środowiskowa Biotechnologia spec. biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna, biotechnologia roślinna
Genetyka Mikrobiologia Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska, ekohydrologia (studia w języku. angielskim)
Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, ekologia człowieka