Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Adres: ul . Gdańska 32, Łódź

Łódź

Tel.: + 48 42 662 16 01, + 48 42 662 16 02

  • http://www.amuz.lodz.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Muzykoterapia Choreografia i techniki tańca Wokalistyka estradowa
choreografia