Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

TEL. 42 232 74 99

Kierunek: Pedagogika II stopnia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Gerontologia społeczna i oświatowa Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Trening rozwoju jednostki i grupy Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Resocjalizacja i socjoterapia Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych