Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Adres: ul. Wileńska 53/55

94-011 Łódź

Tel.: 42 687 00 44, 42 674 69 88

  • http://www.wyzszaszkolakosmetyki.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia (zobacz specjalizacje)