Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi

Adres: ul. Targowa 65

90-324 Łódź

TEL. 570 010 654, 42 678 05 50

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

ARCHITEKTURA (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

FILM I FOTOGRAFIA

Filmy - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi

Galeria ZDJĘĆ

Studia Łódź - Oferta kształcenia - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi

Uczelnia posiada szereg różnych kierunków, wśród nich można studiować architekturę, wzornictwo, fotografię czy film, na wielu różnorodnych specjalnościach.
Studenci mogą studiować zarówno na studiach I jak i II stopnia, a także na studiach podyplomowych zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała pozwolenie na możliwość otwarcia kierunku studiów architektura wnętrz czy wzornictwo.

Jest to także jedna z trzech uczelni w Polsce, która wydaje dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki oraz przy uczelni prowadzone jest Policealne Studium Aktorskie.
Na szczególną uwagę zasługuje wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która realizuje bogaty program. Wszystkie zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, warsztatach lub w atelier filmowym i fotograficznym. Takie zajęcia przygotowują do przyszłej pracy studentów zarówno w strefie projektowej, jak i w twórczej i naukowo-badawczej.

Studia Łódź - Studium Aktorskie - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi

Przy WSSiP działa także 3-letnie studium aktorskie, które jest oparte o problemy pracy na planie filmowym. Wzbogacone one zostały również zajęciami z podstaw aktorstwa w tym zajęcia z dykcji oraz z emisji głosu. Wszystkie praktyczne zajęcia uzupełnione są o przedmioty humanistyczne takie jak historia sztuki czy teoria filmu.

Zajęcia prowadzone w Studium nie są typowym przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, ale wiedza i umiejętności nabyte tu, mogą być pomocne przy ubieganiu się, absolwentów o przyjęcie do tego typu uczelni.

Warto też nadmienić, iż wszystkie zajęcia prowadzone w Studium Aktorskim prowadzone są tylko w trybie dziennym.

Studia Łódź - O uczelni - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania to elitarna i artystyczna uczelnia wyższa, która kształci młodych ludzi w systemie niepublicznym. Ich nauczanie polega na tym, aby w oparciu o teorię i eksperyment twórczy, studenci mogli nabywać wiedzę pod indywidualną opieką specjalnie stworzonych do tego celu zespołów dydaktycznych.