Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Po którym kierunku studiów można liczyć na największe zarobki?

Po którym kierunku studiów można liczyć na największe zarobki?


Po zdanej maturze przed absolwentem szkoły ponadpodstawowej staje decyzja o wyborze kierunku studiów. Myśląc o przyszłej karierze zawodowej, większość maturzystów rozważa wybór najlepiej płatnej w przyszłości profesji. Listę najwyższych płac otwierają zawody związane z technologią.

Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze?

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów należy Informatyka, Psychologia, Zarządzanie, Prawo oraz kierunki lekarskie. Najpopularniejszym kierunkiem na studiach inżynierskich w Polsce jest Informatyka. Spośród studiów licencjackich kandydaci najchętniej wybierają Zarządzanie. Jeśli chodzi o jednolite studia magisterskie, to największym uznaniem cieszy się Psychologia. Najwyższe zarobki osiągają absolwenci kierunków związanych z naukami inżynieryjno-technicznymi.

Sprawdź jakie kierunki studiów dostępne są na Wyższej Szkole Ekologi i Zarządzania - https://wseiz.pl/

Najlepiej opłacane zawody

Analizy w tym zakresie prowadzi ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Bazy danych przedstawiają zarobki absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Najlepiej opłacani są absolwenci Informatyki i Teleinformatyki, Elektroniki i Komunikacji, Analizy danych oraz Automatyki i Robotyki. Jeśli chodzi o nauki humanistyczne, to najlepsze zarobki osiągają absolwenci studiów filologicznych. Wśród nauk medycznych na wysokie zarobki mogą liczyć absolwenci Pielęgniarstwa. Na dobrze płatną pracę mogą liczyć również absolwenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wysokie wynagrodzenia otrzymują ponadto osoby, które ukończyły Finanse, Inwestycje i Rachunkowość lub Ratownictwo Medyczne.

Najlepsze zarobki absolwentów w różnych regionach Polski

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych udostępnia informacje dotyczące ich sytuacji na rynku pracy na podstawie danych z ZUS i systemu POL-on. W poszczególnych województwach najbardziej opłaca się studiować:

 • województwo dolnośląskie - Administracja, Informatyka, Górnictwo i Geologia,
 • województwo kujawsko-pomorskie - Informatyka Stosowana, Leśnictwo, Pielęgniarstwo,
 • województwo lubelskie - Pielęgniarstwo, Biomedycyna, Filologia,
 • województwo lubuskie - Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Pielęgniarstwo,
 • województwo łódzkie - Informatyka, Pielęgniarstwo, Automatyka i Robotyka,
 • województwo małopolskie - Informatyka, Teleinformatyka, Informatyka Techniczna,
 • województwo mazowieckie - Informatyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie,
 • województwo opolskie - Automatyka i Robotyka, Pielęgniarstwo, Informatyka,
 • województwo podkarpackie - Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • województwo podlaskie - Pielęgniarstwo, Informatyka, Położnictwo,
 • województwo pomorskie - Informatyka, Pielęgniarstwo, Filologia,
 • województwo śląskie - Górnictwo i Geologia, Informatyka, Pielęgniarstwo
 • województwo świętokrzyskie - Pielęgniarstwo, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn 
 • województwo warmińsko-mazurskie - Pielęgniarstwo, Zarządzanie, Mechanika i Budowa Maszyn,
 • województwo wielkopolskie - Informatyka, Elektronika i Komunikacja, Informatyka i Ekonometria,
 • województwo zachodniopomorskie - Informatyka, Elektrotechnika, Pielęgniarstwo.

Kierunki, które opłaca się studiować w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WSEiZ zaliczana jest do najlepszych niepublicznych szkół techniczno-artystycznych w kraju. Od niemal 30 lat kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nauka w odbywa się na dwóch wydziałach - Architektury oraz Inżynierii i Zarządzania. Uczelnia zapewnia bogatą ofertę studiów z zakresu nauk technicznych i sztuki, również te najbardziej opłacalne - Informatyka, Zarządzanie czy Mechanika i Budowa Maszyn. Kadrę wykładowcą tworzy 300 specjalistów z różnych dziedzin z doświadczeniem biznesowym.

Data publikacji: 24-04-2024