Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Nowoczesna dydaktyka na Wydziale Zarządzania UŁ

Nowoczesna dydaktyka na Wydziale Zarządzania UŁ

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to dla studentów niepowtarzalny czas rozwoju, zdobywania wiedzy teoretycznej, stanowiącej podstawę przyszłych działań, ale także wiedzy praktycznej, która pozwala na lepsze poruszanie się w biznesie oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ nieustannie doskonalą swój warsztat i metody dydaktyczne, aby studia były jak najbardziej wartościowe, a wiedza przekazywana w sposób przystępny i różnorodny.

Pracownicy Wydziału Zarządzania UŁ mają doświadczenie praktyczne w różnych obszarach gospodarczych. Zajęcia prowadzone są także przez osoby na co dzień funkcjonujące w otoczeniu biznesowym – praktyków pracujących w renomowanych firmach i przedsiębiorstwach oraz liderów biznesu, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu wprowadzają studentów w arkana działalności zawodowej, prowadząc przedmioty ściśle związane z praktycznym wymiarem pracy w sektorze zarządzania.

Wydział Zarządzania wspiera nauczycieli akademickich poprzez działalność Centrum Rozwoju Dydaktyki, które organizuje szkolenia w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia. Wielu z dydaktyków Wydziału Zarządzania UŁ korzysta podczas zajęć z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, takich jak: Mentimeter, Kahoot, Prezi, Socrative, Padlet, czy Sway. Dydaktycy WZ UŁ chętnie biorą udział w konferencjach nie tylko naukowych, ale także dydaktycznych. 

Z kolei studenci poszczególnych kierunków mają dostęp do dodatkowych możliwości rozwoju – poprzez obsługę specjalistycznego oprogramowania, po udział w grach symulacyjnych, projektach społecznych, warsztatach czy mini-wydarzeniach branżowych, przygotowujących ich do pracy w zawodzie.

Studenci kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism - to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych, służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów. Aktualnie trwają prace nad powstaniem wydziałowego chatbota, opartego o ChatGPT. 

W ramach zajęć odbywa się również mini hackathon organizowany z firmami, podczas którego studenci mają okazję wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę i przygotować oryginalne wdrożenie na potrzeby konkretnej firmy. W zadaniu liczy się przede wszystkim kreatywne podejście do rozwiązania rzeczywistego problemu oraz odpowiednie zaprezentowanie innowacyjnego pomysłu.

W ramach zajęć Zarządzanie projektami studenci przygotowują projekty społeczne, które również realizują w praktyce. W ramach projektów prowadzą akcje społeczne, zbiórki charytatywne, aplikacje czy koncepcje innowacyjnych urządzeń.

Studiowanie kierunku Zarządzanie daje możliwość korzystania z takich narzędzi jak: zintegrowany system informatyczny IFS Applications i oprogramowanie klasy ERP – OPTIMA. Z kolei w grze symulacyjnej TOPSIM – General Management II studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności zarządzania firmą. Każdy z pięciu zespołów reprezentuje firmę rywalizującą z pozostałymi o utrzymanie się na rynku – metody zarządzania i decyzje podejmowane przez zespół wpływają na to, która firma wygra rywalizację.

W toku studiów kierunku Finanse i inwestycje wykorzystywane są natomiast gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych, a nieodłączny element zajęć na kierunku Marketing stanowią interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe. 

Dodatkowo na wielu kierunkach zajęcia są prowadzone w formie warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych.

Dla potrzeb zajęć i projektów realizowanych na Wydziale Zarządzania wykorzystywana jest też platforma ClickMeeting. Wszyscy pracownicy i studenci mają dostęp do licencji MS Office 365, a także do platformy e-Campus (Moodle), która jest podstawowym narzędziem wspierającym działania w obszarze e-learningu i blended learningu.

Data publikacji: 15-06-2023