Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Jedyne takie studia z zakresu komunikacji cyfrowej i social media. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management

Jedyne takie studia z zakresu komunikacji cyfrowej i social media. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management

Przestrzeń komunikacji w świecie cyfrowym i social media (performance marketing) to obszary, które należą od wielu lat do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku. Ciągły postęp w tej dziedzinie bez wątpienia wymaga coraz to większej liczby osób, które płynnie będą mogły działać w jej zakresie. Dlatego tak ważne jest, by osoby takie były nie tylko przygotowane do działania, ale wyposażone zostały w duży zakres wiedzy oraz praktycznego potencjału inspiracyjnego i kreatywnego, który umożliwi im skuteczne działanie. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management to przede wszystkim treści unikatowe w skali innych uczelni państwowych, ale i uczelni prywatnych. Kierunek realizowany jest w języku angielskim. 

Dotychczas podejmowane próby stworzenia przestrzeni do nauczania zagadnień związanych z komunikacją cyfrową i mediami społecznościowymi dotyczą wyłącznie małych specjalizacji w wąsko pojętym obszarze lub kursów, treningów i szkoleń poświęconych wybranym zagadnieniom. Tym razem powstał kierunek zorientowany na najszerzej pojętą komunikację cyfrową (digital communication) z naciskiem na social media, tak by przygotować absolwenta, który myśląc o działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych, nie będzie ograniczał się tylko do wąskiego spojrzenia na nie, ale wyposażony w wiedzę i umiejętności będzie potrafił w sposób analityczny nimi zarządzać. Kierunek powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, jak też analizy zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego – polskiego i zagranicznego. 

Zaproponowane treści kształcenia są wypadkową tych działań. Należy podkreślić ogromny walor praktyczny kierunku, który z pewnością podnosi nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je jeszcze ciekawszymi, ale pozwoli na utrzymywanie cały czas poziomu wysokiej aktualności przekazywanej wiedzy. 

Do projektu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, na co dzień zajmujących się działalnością w przestrzeni cyfrowej, jak również osoby będące specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych. Przy kierunku działa aktywnie Rada Programowa (Gremium Praktyków) składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które biorą czynny udział nie tylko w zajęciach jako zaproszeni prowadzący, ale których opinie są cennymi wskazówkami dla dalszego rozwoju kierunku. Ich rolą jest także objęcie studentów mentoringiem, tak by kontakt z wybitną praktyką i doświadczeniami mentorów, był dla każdego ze studentów niemal na wyciągnięcie ręki. 

Pierwszych kilka miesięcy działania kierunku na Wydziale Zarządzania UŁ potwierdza w opiniach studentów, jak trafną decyzją było stworzenie go, oto dwie z nich: 

„Jest rzeczą oczywistą, że komunikacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, przed którymi stoimy dzisiaj. Poza tym żyjemy w epoce cyfrowej, w której media społecznościowe są uważane za ważne narzędzia marketingowe dla rozwoju każdego biznesu. To jest główny powód, dla którego wybrałem ten kurs. Traktuję to jako świetną okazję do poznania nowych ludzi i zdobycia wiedzy z zakresu biznesu, handlu, zarządzania i reklamy. Co więcej, aktywność w grupie jest istotną częścią naszych studiów, co jest bardzo ważne. Niewątpliwie cieszę się, że mogę być częścią tego programu studiów i ogólnie tego Wydziału!”

„Wybrałam kierunek Digital Communication and Social Media for Management, ponieważ spodobał mi się jego program. Wydawał się inny i ciekawszy niż zwyczajne polskie studia. Dawał wrażenie jakby w Polsce można było studiować tak, jak studiuje się za granicą. Na zajęciach nie ma przytłaczającej ilości kolokwiów, tylko praktycznie zadania, które pomagają w faktycznej nauce. Oprócz tego, plan zajęć pozostawia dużo czasu wolnego, sprzyjając tym samym samodzielnej nauce oraz umożliwiając pracę zawodową.”

Kierunek realizowany jest we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością wpływa w dużym stopniu na poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia, podnosząc tym samym atrakcyjność kierunku w oczach studentów. Wyjątkowa energia podczas zajęć doceniana jest przez naszych studentów, czyniąc czas spędzony na Wydziale naprawdę unikalnym. 

Efektem ukończenia kierunku będzie wyposażenie studenta w umiejętności, wiedzę i kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy w sektorze rynku, będącym przedmiotem kształcenia i czyniące go konkurencyjnym w stosunku do innych zatrudnionych. W toku prowadzenia studiów ważne jest, oprócz pozyskania wiedzy z zakresu danych obszarów tematycznych, ciągłe rozwijanie pasji studenta i rozbudzanie jego uwagi w sferze trendów i nowości z obszarów mediów społecznościowych i digital communicationObejrzyj film.

Właśnie takie podejście winno potem towarzyszyć absolwentom w dalszej karierze zawodowej. Absolwent wyposażony zostanie nie tylko w twarde umiejętności analityczne, ale przede wszystkim będzie potrafił płynnie połączyć je z obszarami miękkimi. 

Nasz absolwent to osoba, która wyposażona będzie w wiedzę z zakresu nie tylko szeroko pojętych mediów społecznościowych, ale przede wszystkim w umiejętności pozwalające mu na zarządzanie nimi w sposób profesjonalny, właśnie dzięki szerokiemu spektrum obszarów poruszanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Będzie płynnie poruszał się w środowisku digital communication i mediów społecznościowych, potrafiąc zaplanować, przygotować i dokonać audytu prowadzonych działań. Wykorzystywał będzie przy tym najnowsze trendy rynku, opierając się na pogłębionej ich analizie, dostosowując je do wybranej branży – mając jednocześnie świadomość ograniczeń i możliwości, jakie ona stawia. Wiedza i praktyka absolwenta pozwolą mu optymalizować działania komunikacyjno-wizerunkowe marek, jak również radzić sobie z potencjalnymi kryzysami, jakie są naturalnym elementem przestrzeni biznesowej. 

Pozyskana wiedza będzie miała charakter multidyscyplinarny – tym samym osoba ta doskonale odnajdzie się i jako twórca treści, i osoba współpracująca z ich twórcami. Będzie to osoba, która bez żadnych ograniczeń będzie mogła zająć się funkcjonowaniem np. jako influencer, z drugiej strony będzie w stanie poprowadzić współpracę marki z influencerami w sposób profesjonalny. 

Zdecydowaną wartością absolwenta będzie jego umiejętność pracy w zespole osób prowadzących media społecznościowe marek, jak również poprowadzenie ich w sposób niezależny. W związku z tym duży nacisk w czasie prowadzonych zajęć położony jest na budowanie poczucia pewności i samodzielności studenta. Absolwent będzie więc miał możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, a przez to jego wejście na rynek profesjonalny będzie dla niego naturalną konsekwencją i wypadkową jego wiedzy i umiejętności.

Data publikacji: 13-03-2023

Aktualności z Łodzi