Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Business and Digital Analytics – zarządzanie w trudnych czasach

Business and Digital Analytics – zarządzanie w trudnych czasach

Powszechnie znane i przypisywane Druckerowi stwierdzenie, że jeśli nie mierzysz, to nie zarządzasz, nabiera nowego znaczenia w czasach postprawdy. W czasach postprawdy bowiem istnieje tylko relatywizm i osobiste przekonania, nie ma rzetelności, a fake newsów nie da się odróżnić od wiarygodnych informacji. Co więcej rzetelne informacje nie są tak atrakcyjne, jak dezinformacja. W efekcie prawdziwa informacja potrzebuje 6 razy więcej czasu, aby dotrzeć do podobnej liczby odbiorców co fake news, a prawie 50% fałszywych wiadomości na temat pandemii produkowanych na portalu Twitter pochodziło z kont klasyfikowanych jako boty.

Sposobem na przeciwdziałanie jest podejście oparte na krytycznym i analitycznym myśleniu, synergiczne wykorzystywanie „big data” ze „small data”, intuicji w połączeniu z weryfikacją odczuć czy w końcu postawa zastępująca łatwowierność i ignorancję rzetelną wiedzą i sprawdzonymi umiejętnościami. Powstały na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierunek Business and Digital Analytics adresuje wskazane wyzwania trudnych czasów i oparty jest na budowaniu konkretnych kompetencji pozwalających podejmować mądre decyzje w morzu fałszywych danych, niepewnych przekonań, złudnych informacji, sprzecznych faktów. 

W czasach, gdy co druga firma nie jest w stanie funkcjonować na rynku więcej niż 10 lat, co ósma nie dłużej niż 30 lat, a jedynie co dwudziesta jest w stanie przetrwać więcej niż pół wieku, nacisk na rozwój umiejętności, podejmowanie efektywnych decyzji, weryfikacji informacji i źródeł informacji, wykorzystywania wskaźników i analityk Google’a, mediów społecznościowych, e-commerce itp. staje się nie tylko przywilejem, ale wymogiem. Jeśli dodać do tej unikalności tematyki i budowanych kompetencji, doświadczenie prowadzących, praktyczny i interaktywny charakter zajęć, to mamy przepis na studia, które nie tylko uczą, ale dają także realne szanse na ciekawą, wartościową i rozwijającą pracę. Jeśli bowiem przyjąć, jak pokazują badania, że średni czas życia organizacji skrócił się do ok. 12 lat, to kompetencje analizy i oceny sytuacji rynkowej, identyfikacja alternatywnych możliwości rozwoju, ocena ryzyka biznesowego etc. są i będą niezwykle poszukiwanymi na rynku pracy. Takie szanse tworzą studia na kierunku Business and Digital Analytics. To nie moda, a stały wymóg, który firmy muszą spełniać, bo w przeciwnym razie ich cykl życia będzie jeszcze krótszy w tych trudnych czasach.

Data publikacji: 20-02-2023

Aktualności z Łodzi