Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Pielęgniarstwo – przyszłościowy kierunek, pewny zawód

Pielęgniarstwo – przyszłościowy kierunek, pewny zawód

Żyjemy w czasach licznych przemian w systemie ochrony zdrowia, a także zmian w systemie kształcenia na poziomie wyższym pielęgniarek i położnych. Studia licencjackie (pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo są dedykowane osobom, które posiadają już dyplom pielęgniarki/pielęgniarza uzyskany w toku kształcenia średniego lub policealnego.


Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo


Jeśli myślisz o studiach pielęgniarskich, wiesz zapewne, że to ścieżka, która wymaga olbrzymich pokładów cierpliwości, dobrej komunikacji i wysokiej wrażliwości na innych. Choć to trudny kierunek, wiedza zdobyta w czasie nauki jest cenna nie tylko w pracy zawodowej, ale również w codziennym życiu. Warto wziąć pod uwagę także fakt, że pielęgniarstwo to pewny i przyszłościowy zawód, który można wykonywać na całym świecie. Stale rosnący deficyt pracujących w szpitalach pielęgniarek i pielęgniarzy oraz szanse na stopniową poprawę zarobków to argumenty przemawiające na korzyść poszerzania swoich kompetencji w tym zawodzie.


Gdzie studiować pielęgniarstwo

– Obecnie w naszym kraju pielęgniarki nadal mogą uzupełniać swoje wykształcenie do poziomu licencjata pielęgniarstwa. Uzupełnienie wykształcenia ma pozytywny wpływ na podniesienie prestiżu zawodowego oraz zdobycie dobrej pracy w kraju i poza granicami, poza tym dyplom licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia – mówi dr n. med. Agnieszka Renn-Żurek, dziekan kierunku pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Akademia wraz z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym realizuje studia pomostowe w formule on-line. Pozwalają one na uzupełnienie wykształcenia w elastyczny sposób i nie kolidują z pracą zawodową. PUW dopasuje się do Ciebie, więc możesz wygodnie studiować pielęgniarstwo.

Ile trwają studia?


W zależności od ścieżki kształcenia, czyli rodzaju ukończonej wcześniej szkoły, trwają tylko 2 lub 3 semestry.

Korzyści

Podejmując licencjackie studia pomostowe, umocnisz swoją pozycję zawodową. Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów uzupełniających wykształcenie jest zapewnienie bezpiecznej przyszłości zawodowej oraz wewnętrzna potrzeba pogłębiania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Pielęgniarstwo jest niezwykle satysfakcjonującym zawodem, który cieszy się rosnącym szacunkiem społecznym. Wiele ścieżek rozwoju, kursy i szkolenia specjalizacyjne pozwalają uzyskiwać nowe kompetencje. Praca w bezpośrednim kontakcie z pacjentami od noworodków po osoby starsze, możliwość towarzyszenia im w procesie powrotu do zdrowia daje dużą satysfakcję, a wdzięczność w oczach rekonwalescentów wynagradza trud włożony w pracę. Pielęgniarstwo to rozwojowa dziedzina nauki, otwierająca wiele zawodowych możliwości.

Synergia teorii i praktyki

W pracy pielęgniarki i pielęgniarza sama teoria nie wystarczy. Studia pielęgniarskie on-line na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym pozwalają udoskonalić umiejętności praktyczne w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci mają do dyspozycji 6 specjalistycznych sal, umożliwiających m.in. symulowanie scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do szpitalnych, prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy, odwzorowanie warunków oddziału szpitalnego. Pomieszczenia wyposażone są w fantomy najnowszej generacji, łóżka szpitalne, defibrylatory, nowoczesne trenażery, aparat EKG, wózek reanimacyjny z wyposażeniem i wszelki niezbędny sprzęt wymagany do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo. Przyjęta formuła kształcenia pozwala na zdobycie nowych kompetencji, jednocześnie eliminując niepotrzebne ryzyko występujące w pracy z pacjentem. Wszelkie zajęcia praktyczne realizowane są z udziałem wykwalifikowanej kadry oraz pacjentów standaryzowanych i symulowanych, przygotowanych do odgrywania powierzonej roli na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz egzaminów. Zdaniem absolwentów korzyścią płynącą z ukończenia studiów pomostowych jest, poza zdobyciem wiedzy, przede wszystkim „szersze spojrzenie na pielęgniarstwo” oraz dowartościowanie własnej osoby.

Więcej dowiesz się pod adresem: https://www.puw.pl/pl/studia/pielegniarstwo

Data publikacji: 06-02-2023