Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Łodzi

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Łodzi sprawdź tutaj.

Społeczna Akademia Nauk

zdjecie


Kierunek psychologia na Społecznej Akademii Nauk realizowany jest w formie pięcioletnich studiów magisterskich. Program kształcenia jest tak skonstruowany, aby odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy. Dobrzy psychologowie są dziś bowiem potrzebni w różnych obszarach nie tylko ochrony zdrowia, ale również biznesu, marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. W takcie kształcenia studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu udzielania pomocy psychologicznej, poznają mechanizmy kierujące ludzką psychiką, rozwijają empatie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Studenci psychologii mają do wyboru trzy ścieżki specjalizacyjne: psychologię zdrowia i kliniczną, psychologię doradztwa zawodowego, psychologie biznesu. Studia na kierunku psychologia to kształcenie o profilu praktycznym – w programie największy nacisk kładzie się na zajęcia pozwalające na zdobycie konkretnych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dużym atutem jest nowoczesna baza dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, wśród których są najwięksi eksperci w swojej dziedzinie.

Cena za studia: 5760 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika w Społecznej Akademii Nauk sprawdź tutaj.

Uniwersytet Łódzki

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oferowane są także w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala na połączenie nauki z praca zawodową. Program kształcenia jest tak samo rozbudowany, jak w przypadku studiów dziennych. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia biznesu i kariery oraz psychologia rodziny i wspierania rozwoju. Wszystkie specjalności zawierają sporo przedmiotów teoretycznych, ogólnych i kierunkowych, takich jak psychologia społeczna, kliniczna, rozwojowa, sądowa, psychopatologia, psychologia wychowawcza, metodologia, statystyka. Duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, a także realizują ciekawe projekty. Mają również możliwość korzystania z dodatkowych zajęć, szkoleń i kursów, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności w wybranym obszarze. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej i pod okiem doświadczonych wykładowców oraz specjalistów praktyków.

Cena za studia: 5000 zł za rok

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

zdjecie


Psychologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej to trzyletnie studia pierwszego stopnia realizowane w formie stacjonarnej lub przez internet. Kształcenie pozwala na zdobycie rozbudowanej wiedzy teoretycznej w przedmiotach ogólnych i kierunkowych, które są niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. W trakcie nauki studenci mają do wyboru trzy specjalności: psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia kreatywnego rozwoju, psychologia w biznesie. Program nauczania na wszystkich specjalnościach jest nowoczesny, skonstruowany we współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych kierunkach, w których jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształtowanie praktycznych umiejętności. W programie wiele jest ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają studentom na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i poszerzanie wiedzy w konkretnych dziedzinach.

Cena za studia: 470 zł za miesiąc

Data publikacji: 23-02-2021

Aktualności z Łodzi