Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Łodzi

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Łodzi sprawdź tutaj.

Uniwersytet Łódzki

zdjecie


Kierunek psychologia na Uniwersytecie Łódzkim to pięcioletnie studia magisterskie, które realizowane są z podziałem na specjalności. Do wyboru są: psychologia biznesu i kariery, psychologia rodziny i wspierania rozwoju oraz psychologia zdrowia i kliniczna. Kształcenie łączy w sobie wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych i kierunkowych z rozbudowanymi zajęciami praktycznymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, psychopatologii, a także uczą się prowadzenia badań psychologicznych, diagnozy psychologicznej. Uczestniczą w licznych warsztatach, seminariach, ćwiczeniach praktycznych, mają możliwość realizowania ciekawych projektów i korzystania z licznych zajęć dodatkowych. Kształcenie odbywa się w nowoczesnej, świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej, między innymi w świetnych laboratoriach. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się zarówno nauczyciele akademiccy, jak i specjaliści praktycy z konkretnych obszarów psychologii.

W okolicach Łodzi psychologię można studiować również na:

Uniwersytet Warszawski

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim to możliwość kształcenia się na jednym z najlepszych kierunków psychologicznych w kraju. Kształcenie odbywa się w formie pięcioletnich studiów magisterskich. Studenci mają do wyboru naprawdę sporo specjalności, wśród których można znaleźć między innymi: psychologię kliniczną dziecka i rodziny, neuropsychologię kliniczną, wspieranie rozwoju osobowości, psychologię wychowawczą stosowaną, psychologię organizacji i pracy, psychologię ekonomiczną, psychologię sądową, psychologię zdrowia i rehabilitacji. Wszystkie specjalności realizowane są według nowoczesnego programu nauczania, w którym umiejętnie połączono szeroki zakres wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w licznych warsztatach, seminariach, kursach, realizują ciekawe projekty. Mogą również brać udział w wielu dodatkowych zajęciach i kursach, co pozwala na rozwijanie zainteresowań w konkretnej dziedzinie. Absolwenci studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim są cenionymi specjalistami i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

zdjecie


Kierunek psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to jednolite studia magisterskie realizowane z naciskiem na przekazanie studentom kompleksowej wiedzy oraz naukę praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa. W programie nauczania znajduje się szereg przedmiotów ogólnych i kierunkowych, takich jak psychologia kliniczna, rozwojowa, wychowawcza, sądowa, a także psychopatologia, diagnoza psychologiczna, metodologia badań psychologicznych, statystyka. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych, warsztatach, seminariach, a także mają możliwość realizacji stażów i praktyk zawodowych w renomowanych placówkach i ośrodkach psychologicznych. Nauka odbywa się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej, a także pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich oraz specjalistów z różnych obszarów psychologii. Po ukończeniu studiów psychologicznych absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wybranej przez siebie specjalizacji.

Data publikacji: 23-02-2021

Aktualności z Łodzi