Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Łodzi

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Łodzi sprawdź tutaj.

Społeczna Akademia Nauk

TEKST ALTERNATYWNY


Studia informatyczne na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dostępne są w formie trzyletnich studiów licencjackich. Kształcenie pozwala na wszechstronne poznanie warsztatu pracy informatyka i programisty. Studenci uczą się projektowania i programowania systemów informatycznych, administrowania bazami danych, obsługiwania edytorów grafiki rastrowej i wektorowej, modelowania i tworzenia animacji 3D. Do wyboru są trzy specjalizacje: sieci komputerowe i systemy operacyjne, technologie programowania oraz projektowanie gier komputerowych, aplikacji webowych i graficznych. Program nauczania obejmuje nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, które odpowiadają zapotrzebowaniu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych pracodawców z obszaru IT. Studia realizowane są w doskonałej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach komputerowych oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków z różnych sektorów IT.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont zobacz więcej.

Uniwersytet Łódzki

TEKST ALTERNATYWNY


Studia niestacjonarne na kierunku informatyka to kształcenie dwustopniowe, na które składają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W formie niestacjonarnej studia odbywają się w weekendy, co pozwala na połączenie nauki z pracą. Kierunek informatyka realizowany jest według nowoczesnych standardów kształcenia, konsultowanych ze specjalistami z branży IT, a także z otoczeniem biznesowym. Studenci poznają gruntowną wiedzę z zakresu nauk informatycznych i pokrewnych. W programie nauczania pojawiają się takie zagadnienia, jak podstawy programowania, projektowanie sieciowe, bazy danych, algorytmika, architektura systemów komputerowych, programowanie obiektowe. Nauka łączy w sobie wiedzę teoretyczną z kształtowaniem praktycznych umiejętności i kwalifikacji, które ułatwią start w życie zawodowe. Studenci mają do dyspozycji świetne pracownie komputerowe, uczą się pod okiem doświadczonych wykładowców, nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów praktyków z różnych sektorów IT.

Cena za studia: 2500 zł za semestr

Politechnika Łódzka

TEKST ALTERNATYWNY


Studia niestacjonarne na kierunku informatyka są realizowane na Politechnice Łódzkiej w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają możliwość zdobywania szeroko zakrojonych kwalifikacji i umiejętności dotyczących różnych dziedzin IT. W trakcie kształcenia pojawiają się takie zagadnienia, jak systemy operacyjne, podstawy programowania, algorytmy i struktury danych, systemy sieciowe, bazy danych, zarządzanie projektami IT. Jest też ogromny wybór zajęć praktycznych – grafika trójwymiarowa i animacyjna, projektowanie aplikacji mobilnych, programowanie na urządzenia przenośne. W trakcie kształcenia można wybrać sobie jedną z czterech specjalizacji: bazy danych i systemy ekspertowe, inżynieria oprogramowania, systemy sieciowe, technologie internetowe. Kształcenie odbywa się według nowoczesnego programu kształcenia oraz pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej. Do wyboru jest również wiele dodatkowych kursów, szkoleń i innych form zdobywania doświadczenia zawodowego.

Cena za studia: 2170 zł za semestr

Data publikacji: 17-02-2021

Aktualności z Łodzi