Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Łodzi

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Łodzi sprawdź tutaj.

Uniwersytet Łódzki

zdjecie


Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia realizowane w formie trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. W trakcie nauki studenci zdobywają gruntowną wiedzę z podstawowych dziedzin informatyki, którą uzupełniają o przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne. Główne przedmioty na tym kierunku to między innymi: programowanie podstawowe, podstawy logiki i teorii zbiorów, programowanie i struktury danych, zaawansowane algorytmy, bazy danych, systemy operacyjne, technologie sieciowe oraz wiele dodatkowych przedmiotów. Kształcenie obejmuje nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również bogate moduły zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych i profesjonalnie wyposażonych laboratoriach. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach dodatkowych, uczestniczyć w wielu ciekawych projektach, a także stażach zawodowych w renomowanych firmach z branży IT.

Politechnika Łódzka

zdjecie


Kierunek informatyka na Politechnice Łódzkiej jest realizowany w ramach 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz 1,5-rocznych studiów magisterskich uzupełniających. Kształcenie przygotowuje studentów do pracy w środowisku najnowszych technologii, pozwala na wysoki poziom opanowania programowania oraz wiedzy o sprzęcie komputerowym. W programie nauczania pojawiają się takie zagadnienia, jak wiedza z algorytmów i struktur danych, systemy operacyjne i architektura komputerów, bazy danych, inżynieria oprogramowania, podstawy sztucznej inteligencji. Studenci mają do wyboru kilka ścieżek specjalizacyjnych: technologie internetowe, inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy ekspertowe, systemy sieciowe. Studia dostarczają rozległej wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych, których studenci uczą się na zajęciach w laboratoriach komputerowych, warsztatach, a także na praktykach i stażach zawodowych, które mogą realizować w dobrych firmach z sektora IT. Ukończenie informatyki na Politechnice Łódzkiej pozwala na bezproblemowe znalezienie zatrudnienia w wybranej specjalizacji.

Najbliżej Łodzi możesz bezpłatnie studiować informatykę w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim

zdjecie


Uniwersytet Warszawski oferuje studia informatyczne w formie kształcenia pierwszego i drugiego stopnia. W trakcie kształcenia na pierwszych latach studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z różnych dziedzin informatyki, a także nauk pokrewnych, matematyki, logiki, zarządzania. W późniejszym etapie można wybierać wiele przedmiotów specjalistycznych, między innymi bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, biologia obliczeniowa, inżynieria oprogramowania, nowoczesne języki oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia. Kształcenie realizowane jest według stale uaktualnianych programów kształcenia, dopasowanych do zmieniających się trendów w nowych technologiach informatycznych, a także do potrzeb rynku pracy. Studenci mają możliwość realizowania wielu stażów i praktyk zawodowych w dobrych firmach z sektora IT. Mogą również rozwijać zainteresowania na zajęciach dodatkowych, w kołach naukowych czy ciekawych kursach organizowanych przez uczelnię. Absolwenci informatyki są doskonale przygotowani do pracy w wybranym obszarze IT.

Data publikacji: 17-02-2021

Aktualności z Łodzi