Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


Studia płatne na kierunku zarządzanie w Łodzi

Studia płatne na kierunku zarządzanie w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie w Łodzi sprawdź tutaj.

Społeczna Akademia Nauk

zdjecie


Kierunek zarządzanie na Społecznej Akademii Nauk to kształcenie dwustopniowe, w którego skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Kształcenie kompleksowo przygotowuje studentów do pracy w różnych zakresach zarządzania, a także wyposaża ich w umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Program nauczania jest konsultowany z otoczeniem biznesu, a studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w dobrych i renomowanych przedsiębiorstwach oraz organizacjach. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru jest kilka specjalności: marketing, bankowość, zarządzanie organizacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i rachunkowość. W trakcie studiów studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się wykładowcy akademiccy, a także praktycy z różnych obszarów zarzadzania. Absolwenci studiów są świetnie przygotowani do pracy zawodowej i doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Cena za studia: 550 zł za miesiąc

Zasady rekrutacji na Społecznej Akademii Nauk zobacz więcej

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to trzyletnie kształcenie licencjackie realizowane w kilku specjalnościach. Studenci mają do wyboru: marketing, logistykę oraz zarządzanie projektami. W programie kształcenia na wszystkich specjalnościach znajdują się takie przedmioty, jak: podstawy zarządzania, podstawy działalności biznesowej, matematyka w zarządzaniu, negocjacje w biznesie, podstawy marketingu, metody i techniki zarządzania, socjologia organizacji i pracy, zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Oprócz wielu przedmiotów teoretycznych, program nauczania obejmuje również wiele ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz innych form zajęć, w trakcie których studenci mogą zdobywać praktyczne umiejętności. W programie znajdują się również praktyki i szkolenia, które realizowane są w renomowanych firmach i organizacjach. Absolwenci kierunku są kompleksowo przygotowani do wykonywania pracy w wyuczonej w trakcie nauki specjalności.

Cena za studia: 4320 zł za rok

Zasady rekrutacji w Szkole Wyższej ekonomii i Zarządzania zobacz więcej

Data publikacji: 04-02-2021

Aktualności z Łodzi