Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi


Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie w Łodzi

Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie w Łodzi

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie w Łodzi sprawdź tutaj.

Uniwersytet Łódzki

zdjecie


Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnych, doskonale wykwalifikowanych kadr pracowników, którzy zasilą stanowiska kierownicze czy logistyczne w przedsiębiorstwach i organizacjach. W tracie nauki studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji biznesowych i administracji publicznej, psychospołecznych oraz technicznych aspektów zarządzania, a także finansów, rachunkowości czy podstaw ekonomii. Na studiach licencjackich do wyboru są trzy specjalności: projektowanie i doskonalenie organizacji, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, analityka systemowa i technologie e-biznesu. Program nauczania na wszystkich specjalnościach umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności w czasie warsztatów, ćwiczeń, seminariów, a także dodatkowych kursów i szkoleń, na których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Świetny poziom kształcenia, program przygotowany w oparciu o potrzeby pracodawców oraz wykwalifikowana kadra gwarantują, że absolwenci zarządzania nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Politechnika Łódzka

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Łódzkiej realizowane są dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie studia magisterskie uzupełniające, które trwają dwa lata. Studenci w trakcie kształcenia zdobywają gruntowną wiedzę z obszaru nauk społecznych, funkcjonowania współczesnych organizacji, komunikacji społecznej, ekonomii, finansów oraz nauk pokrewnych. Na studiach pierwszego stopnia są do wyboru takie specjalności, jak zarządzanie sprzedażą, zarządzanie małym i średnim biznesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw, controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne. Zarządzanie na PŁ jest realizowane według najlepszych standardów nauczania, programy studiów są przygotowywane we współpracy z otoczeniem biznesowym. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również sporo umiejętności praktycznych. Mają również możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach, które na co dzień współpracują z uczelnią.

Najbliżej Łodzi możesz bezpłatnie studiować zarządzania w Warszawie

zdjecie


Zarządzanie można studiować nie tylko w Łodzi, ale również w niedaleko położonych ośrodkach akademickich, wśród których największą ofertę edukacyjną zdecydowanie ma stolica. W Warszawie zarządzanie można studiować bezpłatnie między innymi na Wojskowej Akademii technicznej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim czy na Politechnice Warszawskiej. Oferta studiów na różnych uczelniach jest mocno zróżnicowana. Choć program jest zbliżony, różnice pojawiają się w dostępnych specjalnościach, a także w konkretnych planach i programach nauczania. Kandydaci, którzy są zainteresowani kierunkiem zarządzanie, powinni najpierw dokładnie zapoznać się z ofertą specjalności i zasad prowadzenia studiów na różnych uczelniach, a dopiero potem zdecydować się na konkretną uczelnię. Bez względu wybraną uczelnię, można jednak mieć pewność, że kierunek zarządzanie jest dobrą i perspektywiczną decyzją, dającą szerokie możliwości zawodowe absolwentom wszystkich specjalizacji.

Data publikacji: 04-02-2021

Aktualności z Łodzi