Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Studia MBA w Łodzi

Studia MBA w Łodzi

Studia MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (PAM Center) w Łodzi

pam


Polsko-amerykańskie studia MBA są skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje biznesowe oraz umiejętności zarządzania, pracują na kierowniczych stanowiskach w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach bądź też prowadzą własne firmy. Kształcenie realizowane jest w języku angielskim, obejmuje szereg zagadnień dotyczących biznesu, planowania w organizacji, zarządzania kapitałem ludzkim, projektami czy ryzykiem, finansów i rachunkowości, nowoczesnych trendów w biznesie. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształtowanie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także specjalistów – praktyków. Mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia i metody edukacyjne, a także możliwość nawiązywania już na etapie kształcenia satysfakcjonujących kontaktów biznesowych czy współpracy. Absolwenci studiów MBA są kompleksowo przygotowani do działalności biznesowej zarówno pod względem zdobytej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności.

Czas trwania: 3 semestry


Studia MBA na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

san


Studia Executive MBA na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi charakteryzują się naciskiem na kształtowanie umiejętności praktycznych, a także wyłączeniem z kształcenia wiedzy, która jest zbędna lub mało przydatna. Dzięki temu słuchacze mogą mieć pewność, że zdobywają wartościowe kompetencje i umiejętności, które będą mogli od razu wykorzystać w pracy zawodowej. Program kształcenia składa się z 6 rozbudowanych modułów tematycznych, wśród których znajdują się: regulacje prawne dla biznesu, finanse korporacji, procesy produkcyjne XXI wieku, umiejętności miękkie, biznes w przestrzeni wirtualnej oraz cyfryzacja, sztuczna inteligencja oraz zarządzanie bazami danych. Kształcenie realizowane jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Studenci mają do dyspozycji szereg nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik nauczania. Absolwenci studiów MBA są świetnie przygotowani pod względem merytorycznym do zarządzania biznesem oraz wdrażania nowych strategii w swoich przedsiębiorstwach.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 9500 zł

Studia MBA w Łodzi - realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu

Studia Executive MBA w Łodzi realizowane są przez Krakowską Szkołę Biznesu. Skierowane są do kadr zarządzających wyższego i średniego szczebla, a także dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub poszczególnymi jego działami. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie rozpoznawania nowych trendów i wyzwań w biznesie, wprowadzania innowacji oraz nowych modeli biznesowych, zarządzania w sytuacji niepewności, planowania finansowego, a także kompetencji miękkich, jak zdolności negocjacyjne czy komunikacyjne. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę wykładowców akademickich, a także praktyków biznesu, którzy realizują przede wszystkim zajęcia praktyczne, warsztaty, szkolenia. Nauka odbywa się według najwyższych akademickich standardów, a studenci po ukończeniu studiów mają kompleksową wiedzę z zakresu umiejętności menadżerskich.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 59 000 zł

Studia MBA na Uczelni Asbiro im. Ludwiga von MisesaStudia MBA Sprzedaż i Marketing skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy szukają nowych możliwości rozwoju oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie zarządzania firmą oraz prowadzenia skutecznej sprzedaży i działań marketingowych. Studia są interdyscyplinarne, łącza wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii z marketingiem, naukami humanistycznymi, psychologią. Nauka odbywa się z naciskiem na wykształcenie w słuchaczach umiejętności praktycznych oraz nowych kompetencji. W procesie kształcenia nauka teoretyczna przeplata się z warsztatami, ćwiczeniami, a także innymi formami praktycznej nauki. Dużym atutem jest fakt, że wszystkie zajęcia realizowane w trakcie nauki są nagrywane, a studenci mają dostęp do wykładów w dowolnym czasie. Wysoki poziom nauczania, nacisk na przekazywanie aktualnej wiedzy, wykwalifikowana kadra dydaktyczna, a także wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych gwarantują, że studia MBA pozwolą na skuteczne podniesienie kwalifikacji w zakresie sprzedaży oraz marketingu.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 13 900 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Łodzi sprawdź tutaj.

Data publikacji: 14-12-2020

Aktualności z Łodzi