Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Powołano pierwszą Radę Uczelni na UŁ!

Powołano pierwszą Radę Uczelni na UŁ!

Powołano właśnie pierwszą Radę Uczelni na łódzkim uniwersytecie

Rektor Antoni Różalski uzasadnił skład Rady we wniosku o powołanie nowego organu.

- Chciałem, by wszystkie osoby wchodzące w skład Rady dawały rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, swą dotychczasową postawą i działalnością poświadczyły przyjazne nastawienie do naszej Uczelni, głęboki szacunek dla tradycji akademickich i dokonań Uniwersytetu Łódzkiego, co pozwoli mieć pewność, że podejmując decyzje, będą kierowały się jego dobrem. Wykluczyłem z grona potencjalnych kandydatów osoby aktywne w życiu politycznym, piastujące urzędy państwowe i samorządowe - napisał Rektor A. Różalski.

Zgodnie z nowymi przepisami w skład Rady Uczelni wchodzi 6 lub 8 osób, powołanych przez Senat. W przypadku UŁ zdecydowano się na skład sześcioosobowy. Połowę składu Rady stanowią osoby spoza Uczelni. W przypadku UŁ podjęto decyzję, by reprezentowały one środowisko gospodarcze, społeczno-kulturalne i naukowe. Druga połowa powoływanych to osoby z UŁ. Siódmą osobą, która w Radzie zasiadać będzie automatycznie, będzie przewodniczący Samorządu Studentów.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Test: Dział Prasowy UŁ

Data publikacji: 17-12-2018

Aktualności z Łodzi