Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 29 74, 42 636 55 22

FAX. 42 636 56 15

  • http://www.rekrutacja.p.lodz.pl

Wydział: Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura - w jęz. angielskim Biotechnologia - w jęz. angielskim Elektronika i telekomunikacja - w jęz. angielskim
Fizyka techniczna - w jęz. angielskim Inżynieria biomedyczna - w jęz. angielskim Mechanika i budowa maszyn - w jęz. angielskim
Zarządzanie i inżynieria produkcji - w jęz. angielskim Zarządzanie i inżynieria produkcji - w jęz. francuskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia - w jęz. angielskim Elektronika i telekomunikacja - w jęz. angielskim Zarządzanie - w jęz. angielskim
Zarządzanie i inżynieria produkcji - w jęz. angielskim