Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

TEL. 42 664 66 56, 42 664 66 57

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Andragogika z elementami gerontologii spec. Doradztwo zawodowe i personalne spec. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
spec. Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka spec. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza spec. Pedagogika psychomotoryczna
spec. Pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym i personalnym spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna