Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 800 080 888, 42 63 15 800/801

  • http://www.puw.pl

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Doradztwo zawodowe i personalne spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej spec. Coaching
spec. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii spec. Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi spec. Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego nowość!
spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej spec. Coaching spec. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
spec. Psychopedagogika z profilaktyką społeczną spec. Edukacja wczesnoszkolna spec. Edukacja i promocja zdrowia
spec. Gerontologia społeczna spec. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii spec. Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego
spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii