Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

12 uczelni w Łodzi - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

Tel.: 42 6542 30 50, 530 600 310

FAX.:

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (zobacz kierunki)

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX.: 42 239 39 57

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (zobacz kierunki) Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu) E-Biznes & Professional Communication* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)
Logistyka w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki) Profil Menedżerski* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki) Rachunkowość i finanse w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664-66-50

FAX.:

Galeria Polska Akademia Otwarta (PAO)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Tel.: 42 635 50 51

FAX.:

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie miastem Zarządzanie Rachunkowość i zarządzanie finansami
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Zarządzanie zasobami ludzkimi Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Zarządzanie biznesem Zarządzanie w administracji publicznej

Adres: ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

Tel.: 42 683 44 18

FAX.: 42 683 44 22

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Studia na kierunku zarządzanie w Łodzi

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Uniwerytet ŁódzkiLiczba uczelni

Zarządzanie w mieście Łódź możemy studiować na 2 uczelniach państwowych: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i na 7 uczelniach prywatnych: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Cosinus, Polska Akademia Otwarta oraz Polski Uniwersytet Wirtualny.

Tryby studiowania

Studia na kierunku zarządzanie standardowo prowadzone są w trzech trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym. Możemy również zdecydować się na studia on-line, wtedy samy ustalamy sobie godziny nauki. Naukę kończymy po 3 lata uzyskując stopień licencjacki i możemy ją kontynuować na studiach magisterskich, które trwają dwa lata.

Ceny

Chcąc studiować zarządzanie na płatnych uczelniach lub zaocznie musimy liczyć się z opłatami ok. 2000 zł za semestr. Gdy zdecydujemy się na studia on-line cena spadnie do ok. 1500 zł. Warto pamiętać, że w większości szkół wyższych obowiązuje również opłata rekrutacyjna, która może zależeć od miesiąca w którym rozpoczniemy proces rekrutacji, dlatego im szybciej tym lepiej.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania


Zasady rekrutacji Politechnika Łódzka


Aktualizacja 2019
Źródło: Politechnika Łódzka


Wywiad z profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania

- Jak wygląda zainteresowanie kierunkami na Wydziale Zarządzania?

- Od lat jest niezmiennie wysokie, ale też staramy się nieustannie modyfikować ofertę kształcenia. Wychodzimy po prostu naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, a co za tym idzie – nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia po studiach. Jeśli chodzi o popularność poszczególnych kierunków, to na przestrzeni lat nieco się ona zmienia. Jeszcze do niedawna kandydaci najchętniej składali dokumenty na kierunek zarządzanie, obecnie jednak większą popularnością cieszą się logistyka oraz rachunkowość. Obecnie na studiach pierwszego stopnia realizujemy 14 kierunków, a na studiach magisterskich uzupełniających do wyboru jest 8 kierunków.

- Jakie nowe kierunki dostępne są na Wydziale Zarządzania?

- Jak już wspomniałem, staramy się dopasowywać ofertę kształcenia do potrzeb nowoczesnych pracodawców. W ciągu ponad 25 lat funkcjonowania wydziału niektóre kierunki były wygaszane, aby zrobić miejsce dla kolejnych. Obecnie ciekawy i bardzo innowacyjny jest kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, który prowadzony jest w ramach studiów pierwszego stopnia. To dobry kierunek dla osób, które interesują się zarządzaniem, ale chcą połączyć tę wiedze z naukami ścisłymi, analityką oraz komunikacją.

- Co poza możliwością kształcenia Wydział Zarządzania oferuje swoim klientom?

- Same zajęcia to nie wszystko. Organizujemy wiele dodatkowych możliwości dokształcania. Nasi studenci mogą uczestniczyć w kołach naukowych z różnych dziedzin zarządzania, biorą udział w stażach, szkoleniach, warsztatach, dodatkowych kursach. Nasz wydział współpracuje z wieloma instytucjami i wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie łódzkim. Zapewniamy nie tylko doświadczoną kadrę wykładowców, ale również praktyków, którzy jak najlepiej przekazują wiedzę. W trakcie roku akademickiego praktycznie nie ma tygodnia, aby na naszym wydziale nie odbywały się konferencje, sympozja, eventy czy inne wydarzenia na większą skalę.

- Jak sprawdzić, czy Wydział Zarządzania jest właśnie dla nas?

- Staramy się tworzyć wydział przyjazny studentom – od pań w dziekanacie, przez wykładowców i innych pracowników naukowych. Organizujemy dni otwarte, na których prezentujemy wszystkie nasze kierunki, jest możliwość porozmawiania z wykładowcami i studentami. Można też w każdym innym, dogodnym terminie umówić się na spotkanie z naszym pracownikiem, który oprowadzi po wydziale.

Predyspozycje do studiowania na kierunku zarządzanieStudia na kierunku zarządzanie z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób, które poszukują dla siebie dobrej drogi zawodowej. Kierunek ten można studiować na wielu uczelniach publicznych i prywatnych, jest więc z czego wybierać. Osoby, które rozważają zarządzanie powinny jednak pamiętać, że aby studiować ten kierunek trzeba mieć odpowiednie predyspozycje oraz cechy charakteru i osobowości. Niektóre umiejętności można w sobie wyćwiczyć, jednak z innymi trzeba się po prostu urodzić. Studenci zarządzania, którzy chcą realizować się w przyszłości w wyuczonym zawodzie, powinni być osobami bardzo komunikatywnymi, odpornymi na stres, szybko podejmującymi decyzje. Zarządzanie zespołem ludzi wymaga również umiejętności negocjacji, łagodzenia konfliktów, a także szybkiego i skutecznego działania także wtedy, gdy spotka się ono z negatywnym odbiorem wśród współpracowników.

Studenci kierunku zarządzania powinni mieć sporą wiedzę ogólną zarówno w dziedzinach ścisłych, jak i bardziej związanych z naukami społecznymi. W trakcie studiów poznaje się bowiem sporo wiedzy z zakresu matematyki, finansów, przedsiębiorczości, gospodarki, ekonomii czy psychologii człowieka. Studenci powinni umieć działać pod presją czasu, a także mieć umiejętności logicznego myślenia, analizowania i szybkiego wyciągania wniosków. Studiując zarządzanie warto myśleć perspektywicznie i zadbać o różne formy dokształcania, co z pewnością zaprocentuje w postaci lepszych możliwości zawodowych w przyszłości.

Uczelnie publiczne które oferują studia na kierunku zarzadzanie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki


Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim jest realizowane na Wydziale Zarządzania. Studia są dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych, świetnie wykształconych kadr zarządzających i menedżerów dla firm, instytucji i organizacji. W programie nauczania znajdują się między innymi rachunkowość, prawo handlowe, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i ekonomii, systemy informatyczne zarządzania, społeczne aspekty zarządzania. Kształcenie pozwala studentom na zdobycie wszelkich kompetencji, które pozwolą im pracować na samodzielnych stanowiskach lub stać się częścią większego zespołu profesjonalistów. Uczą się obserwacji i interpretacji zjawisk organizacyjnych, tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości, a także wdrażania rozwiązań, których celem jest rozwój organizacji.
Kierunek administracji na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na wysokim poziomie, a wszystkie zajęcia realizowane są z dbałością o najwyższe standardy. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej, a także kształcą się pod okiem wykwalifikowanych pracowników naukowych. W programie znajduje się wiele zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, kursów oraz dodatkowych zajęć. Co więcej, mają również możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach zawodowych w najlepszych przedsiębiorstwach na rynku. Absolwenci zarządzania są doskonale przygotowanie do wyuczonego zawodu i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu edukacji.Uczelnie niepubliczne które oferują studia na kierunku zarządzanie w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi


Studia na kierunku zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania to trzyletnie studia licencjackie, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Nauka na studiach dziennych kosztuje 4200 zł za rok, natomiast na studiach zaocznych 3840 zł rocznie. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnych, profesjonalnych kadr menedżerskich oraz specjalistów doświadczonych w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. Od początku kształcenia studenci mają możliwość wybrania jednej z trzech specjalności: marketing, logistyka oraz zarządzanie projektami. W programie trzyletnich studiów znajdziemy między innymi takie przedmioty, jak statystyka, matematyka w zarządzaniu, podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, prawo cywilne i gospodarcze, metody i techniki zarządzania, socjologia organizacji i pracy oraz wiele innych. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne, kierunkowe oraz specjalizacyjne.

Studenci zarządzania mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, a także mogą kształcić się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków z wielu łódzkich przedsiębiorstw. Kształcenie kładzie duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych w trakcie ćwiczeń, warsztatów, kursów i szkoleń. Studenci w trakcie nauki odbywają również obowiązkowe praktyki i staże zawodowe w dobrych, renomowanych firmach oraz łódzkich instytucjach. Absolwenci kierunku zarządzanie są wszechstronnie i profesjonalnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

Perspektywy pracy w Łodzi po studiach na kierunku zarządzanieAbsolwenci kierunku zarządzanie znajdą dla siebie sporo możliwości zawodowych w Łodzi. Miasto jest prawdziwym centrum biznesowym, w którym swoją siedzibę ma wiele większych i mniejszych firm, a także organizacji i instytucji, które potrzebują wykształconych i doświadczonych kadr zarządzających. Po zarządzaniu można pracować na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich i innych związanych z zarządzaniem grupą pracowników w różnych działach. Warto jednak mieć świadomość, że na początku drogi zawodowej nie od razu otrzymamy propozycję pracy na stanowisku kierowniczym. Absolwenci zarządzania są też kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnych biznesów w różnych branżach. Trzeba tylko pamiętać, że poza umiejętnościami biznesowymi potrzebny jest też dobry pomysł na firmę, która poradzi sobie na mocno konkurencyjnym rynku.

Osoby, które ukończyły zarządzanie powinny też pamiętać, że sam dyplom wyższej uczelni to bardzo często za mało, aby być atrakcyjnym na dzisiejszym rynku pracy. Należy więc już w trakcie studiów zadbać o uzupełnienie wykształcenia o dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, które mogą przydać się w późniejszej pracy zawodowej. Dobrze jest wybrać jedną, konkretną specjalizację i rozwijać się w tej dziedzinie. Wysokiej klasy specjaliści w konkretnym temacie są o wiele bardziej poszukiwani na rynku pracy niż osoby, które mają tylko ukończone studia wyższych i nie posiadają w CV żadnych dodatkowych umiejętności.

Kierunki/Specjalizacje na wydziałach zarządzania w Łodzi

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie biznesem jest bardzo popularnym kierunkiem, gdyż ukończenie studiów umożliwia rozpoczęcia dobrze płatnej pracy, która wpływa pozytywnie na jakość życia. Jest to kierunek skierowany dla osób ambitnych, które nie boją się iść pod prąd oraz dążyć do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie przygotowuje do prowadzenia firmy zarówno czyjejś, jak i własnej. Wybieranie zarządzanie jest także ściśle związane z ewolucją, którą na każdym kroku można obserwować wśród społeczeństwa.
W tym obszarze możemy kształcić się na Uniwersytecie Łódzkim -Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Właściwie prowadzone zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednoznaczne z osiągnięciem sukcesu na dzisiejszym rynku, gdyż bez niego żadna firma nie jest w stanie dobrze prosperować. To zadanie absolwentów tego kierunku, którzy znajdą pracę w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zarządzanie, chociaż bardzo perspektywiczne nie jest kierunkiem studiów dla każdego. Osoba podejmująca decyzję o rozpoczęciu studiowania musi wykazywać się uporządkowaniem oraz umiejętnością dobrej organizacji.
Zarządzanie zasobami ludzkimi możemy studiować na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami skierowany jest głównie dla osób, które nie mają trudności w przyznawaniu konkretnych zadań dla odpowiednich osób, uporządkowywaniu czynności do wykonania oraz ich monitorowaniu. Absolwenci mają wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania oraz wykorzystują je w pracy.
Specjalizacje można studiować na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Student zarządzania musi wykazywać się pewnością siebie, która będzie w stanie poprowadzić pracowników firmy na właściwą drogę zmierzającą do sukcesu. Po ukończeniu studiów pracę można podjąć niemalże w każdym przedsiębiorstwie prosperującym na rynku, albo zacząć myśleć o założeniu własnej działalności. Nauka obejmuje wiele przedmiotów ścisłych oraz ekonomicznych, dlatego fani matematyki oraz wszelkiego rodzaju analiz nie powinni się dwa razy zastanawiać. Specjalizacje prowadzi : Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny.

Zasady rekrutacji innych szkół wyższych w łodzi znajdują się pod linkiem - studia w łodzi.

Data publikacji: 27-02-2020