Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

TEL. 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX. 42 239 39 57

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia Biznesu (zobacz kierunki) Psychologia (zobacz kierunki) Prawo
Fizjoterapia

Galeria ZDJĘĆ

Nowe kierunki! - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła rekrutację na dwa nowe kierunki:

Koordynator pojazdów autonomicznych

Studia na tym kierunku skierowane są do osób, które w przyszłości zamierzają zajmować się jednym z najdynamiczniej rozwijającym się sektorze gospodarki – transporcie. Kierunek daje możliwość znalezienia zatrudnienia w branży transportowej, która już teraz wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży transportowej.

PielęgniarstwoStudia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk medycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę.

O Uczelni... - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.


Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
Ambasadora Polskiej Gospodarki,
certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)

Wyróżnienia 2017Miejsca w rankingach 2018

Dlaczego warto wybrać SAN? - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.

SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.

W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.

Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.

W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.

Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

SAN Łódź - warunki studiowania - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Profesjonalne pracownie, nowocześnie wyposażone sale i funkcjonalne obiekty dydaktyczne to znak rozpoznawczy Społecznej Akademii Nauk. Komfort nauki w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz rozmaitych projektów naukowych i badawczych na najwyższym poziomie. Uczelnianą bazę materialno-techniczną cechuje interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność.

Baza dydaktyczna SAN w Łodzi zlokalizowana jest w 5 ośrodkach w samym centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uczelnia jest właścicielem kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Tokarzewskiego i Gdańskiej.

W budynku przy ul. Sienkiewicza mieszczą się:

 • Rektorat
 • Dziekanaty
 • Katedry
 • Administracja
 • pomieszczenia samorządu studenckiego
 • Dział Promocji
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Studiów Podyplomowych
 • Dział Księgowy

 • Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 stanowią główny kompleks laboratoryjno-dydaktyczny. Studentom zapewnia się kształcenie w specjalistycznych salach wykładowych: 9 przestronnych aulach wykładowych, 14 laboratoriach komputerowych (w tym: laboratoriach grafiki komputerowej, sieci i systemów operacyjnych), laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialnych pracowniach językowych oraz 34 salach dydaktycznych. W ramach kompleksu budynków przy ulicy Kilińskiego znajdują się również biblioteka z czytelnią, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców. W bibliotece oraz w pracowniach komputerowych przygotowano stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

  Jakość bazy dydaktycznej Uczelni wzbogaca rozbudowana infrastruktura obiektów przy ul. Gdańskiej 121, gdzie w centrum medyczno-dydaktycznym znajdują się wyspecjalizowane pracownie fizjoterapeutyczne i kosmetyczne przeznaczone m.in. na zajęcia dla studentów kierunków Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Zdrowie Publiczne, a także zaplecze sportowe Uczelni. Przy ul. Gdańskiej 121 siedzibę ma również Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, stanowiące przedsięwzięcie typu spin-off Społecznej Akademii Nauk. Dzięki temu studenci mają możliwość korzystania z wiedzy najwybitniejszej kadry medycznej, fizjoterapeutycznej i kosmetologicznej w Polsce.

  Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane laboratoria plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi posiada własną lokalną sieć komputerową umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100 MBps. Studenci i pracownicy mają dostęp do Internetu poprzez nowoczesną strukturę sieci Wi-Fi oraz LAN, obejmującą swoim zasięgiem również wydziały zamiejscowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi IT, studenci oraz pracownicy mają dostęp do zasobów dziekanatowych z dowolnego miejsca na świecie poprzez Wirtualny Dziekanat oraz Strefę Studenta, a osoby kształcące się na odległość, mogą realizować program studiów poprzez autorską platformę e-learningową Polskiej Akademii Otwartej.

  Aktualnie baza, której właścicielem jest Społeczna Akademia Nauk zajmuje powierzchnię ponad 12000 m2. W najbliższej przyszłości Uczelnia planuje dalszą modernizację budynków, zakup nowego sprzętu. W planach jest również budowa dużego kampusu SAN u zbiegu ulic Kilińskiego i Nawrot w Łodzi.

  Rekrutacja - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź


  Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  formularz rekrutacyjny
  oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
  oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
  1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

  Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)*

  Rekrutacja online >>>>>

  Polecane Uczelnie w Łodzi