Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Adres: ul. Narutowicza 86

90-139 Łódź

TEL. 42 642 30 50, 791 42 42 42

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest niepubliczną uczelnią, która powstała w 1996 roku z inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na listę Istituzioni Universitarie Salesiane, czyli listę 60-ciu salezjańskich uczelni wyższych zlokalizowanych w różnych krajach świata. Szkoła kontynuuje dziedzictwo naukowego poszukwania prawdy z poszanowaniem chrześcijańskich wartości, dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb i rozwoju gospodarczego oraz oczekiwań naszych studentów.

SWEiZ prowadzi studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie nauk ekonomicznych, na takich kierunkach jak: administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, europeistyka oraz pedagogika. Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Kształcenie studentów opiera się na autorskich programach nauczania, spełniających wymagania ministra szkolnictwa wyższego, których celem jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości.

Uczelnia, oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania etosu rzetelnej pracy.

Szeroki wachlarz realizowanych zajęć ma ponadto na celu osiągnięcie przez studentów takich efektów kształcenia i umiejętności zawodowych, aby obok kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających statusu wyższego wykształcenia, mieli dobrą i szeroką podstawę do podjęcia dalszej nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych lub kursów dokształcających zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi regionu i kraju.

Misją uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.

Kierunki studiów

Uczelnia SWEiZ

Rekrutacja - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

Uczelnia SW


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.


Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie decyzji podjętej przez Dziekana.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:


Studia I stopnia w systemie dziennym i zaocznym (licencjackie 3-letnie)
 • rejestracja online
 • podanie do Dziekana
 • oryginał świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 • trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)


 • Studia podyplomowe
 • rejestracja online
 • podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
 • ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
 • dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)


 • Pobierz podanie o przyjęcie

  Koszt studiów I stopnia
  Opłata rejestracyjna: 85 zł
  Opłata rok studiów: 3840 zł

  Promocje

  ● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2019 r.
  ● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2019 r. oraz od 14 do 29 lutego 2020 r.


  Polecane Uczelnie w Łodzi