Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

7 uczelni w Łodzi - kierunek Prawo

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX.: 42 239 39 57

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Tel.: 42 635 50 51

FAX.:

Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo podatkowe i rachunkowość

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Tel.: 42 232 74 99

FAX.:

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Adres: ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel.: 42 635-41-78, 42 635-40-86

FAX.: 42 665 57 71, 42 635 40 43

www.uni.lodz.pl informatory.uni.lodz.pl rekrutacja.uni.lodz.pl

Adres: ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Tel.: 800 080 888, 42 63 15 800/801

FAX.:

www.puw.pl

Uczelnie z kierunkiem prawo w Łodzi

Opis kierunku

Prawo, obok medycyny, uchodzi za jeden z najcięższych kierunków studiów. Przygotowują do zawodu prawnika, który posiada rozległą wiedzę z zakresu kierunków humanistycznych oraz prawa polskiego oraz międzynarodowego. Podczas studiów poznać będzie można poznać specjalistyczny język prawa oraz nabyć umiejętność rozumienia tekstów prawnych. Po ukończeniu studiów możliwe jest podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Liczba uczelni

W Łodzi studia na tym kierunku prowadzi jedna uczelnia publiczna. Jest nią Uniwersytet Łódzki. Jednolite studia magisterskie oferują prywatne szkoły wyższe. Są to m.in. Społeczna Akademia nauk (SAN), Polski Unwiersytet Wirtualny, AHE czy Uczelnia Nauk Społecznych.

Tryby Studiowania

Uniwersytet Łódzki prowadzi studia w trzech trybach: dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. Nauka na studiach dziennych i wieczorowych odbywa się w tygodniu, natomiast na zaocznych podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia na studiach wieczorowych odbywają się w godzinach popołudniowych.

Ceny

Studia niestacjonarne zaoczne na Uniwersytecie Łódzkim to koszt 2 350 za semestr, a wieczorowych 2 500 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Łódzki


zasady rekrutacji US


Perspektywy pracy

W dużej mierze kariera zawodowa absolwenta zależy od wybranej ścieżki podczas studiów i zdanego egzaminu aplikacyjnego. Można zostać sędzią czy prokuratorem, ale kariera czeka także w administracji publicznej, na szczeblu samorządowym oraz ministerialnym. Kancelarie adwokackie czy radcowskie wciąż poszukują rąk do pracy, a na najlepszy studentów już podczas studiów polują działy prawne międzynarodowych koncernów czy największych polskich firm. Można podjąć się wykonywania pracy na własny rachunek.

Data publikacji: 20-08-2019