Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Adres: ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

TEL. 42 635 50 51

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Marketing Zarządzanie miastem Logistyka
Rachunkowość Finanse i inwestycje Zarządzanie
Management and Finance (studia w języku angielskim) Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Business Management (studia w języku angielskim)
Analityka biznesu Lingwistyka dla biznesu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie Automatyzacja procesów biznesowych – BPA – NOWOŚĆ!

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Rachunkowość i zarządzanie finansami Prawo podatkowe i rachunkowość
Business Management (studia w języku angielskim) Zarządzanie biznesem Logistyka w biznesie
Zarządzanie w administracji publicznej

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale... - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania


Wydział Zarządzania należy do prestiżowego i cenionego zarówno w Polsce, jak i na świecie Uniwersytetu Łódzkiego.

Oferuje studia w Łodzi, tak licencjackie, jak i magisterskie, na kierunkach:

Studia I stopnia (licencjackie):

• Zarządzanie zasobami ludzkimi;
• Zarządzanie publiczne;
• Zarządzanie;
• Rachunkowość;
• Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami;
• Marketing;
• Management and Finance (studia w języku angielskim);
• Logistyka;
• Lingwistyka dla biznesu;
• Gospodarka przestrzenna;
• Finanse i rachunkowość;
• Finanse i inwestycje;
• Business Management (studia w języku angielskim);
• Analityka biznesu.

Studia II stopnia (magisterskie):

• Zarządzanie;
• Prawo podatkowe i rachunkowość;
• Logistyka;
• Gospodarka przestrzenna;
• Finanse i rachunkowość;
• Business Management (studia w języku angielskim).

Życie studenckie - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Kariera zawodowa

Programy studiów realizowane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są w pełni dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy i potencjalnych przyszłych pracodawców naszych absolwentów (regularnie prowadzimy konsultacje z naszymi partnerami biznesowymi, spośród których wybieramy również członków Rad Kierunków odpowiedzialnych za ramy programowe). Aby zapewnić naszym absolwentom jak najlepszy start, oferujemy im również zajęcia „Business English” oraz, w pierwszym semestrze studiów, zajęcia „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych”. Zachęcamy ich również do uczestniczenia w wykładach gościnnych z udziałem ważnych i interesujących postaci np. ze świata biznesu.

Dla niektórych absolwentów Wydziału studia w Łodzi na UŁ mogą być nie tylko przepustką do zawodowej kariery, lecz również jej początkiem, gdyż jeszcze przed ich ukończeniem nawiązują znajomości z przedstawicielami różnych firm, tj. partnerów biznesowych UŁ.

Najwyższa jakość kształcenia

Studia w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim, to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, co potwierdzają oceny wystawiane Wydziałowi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Nasze jednostki należą do cenionych i rozpoznawanych ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się rachunkowością i finansami, które stały się też motorem zmian legislacyjnych (jako pierwsze w kraju badały i propagowały rachunkowość międzynarodową). Pracownikami dydaktycznymi Wydziału są jedynie doskonale wykwalifikowani i doświadczeni teoretycy i praktycy, tak z kraju, jak i zagranicy.

Akredytacje

Prowadzony na Wydziale kierunek „Finanse i Rachunkowość” zdobył akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), zwalniającą jego absolwentów z wybranych egzaminów kwalifikacji ACCA. Warto zauważyć, że jest to pierwsza w kraju tego typu akredytacja przyznana kierunkowi studiów realizowanemu w języku polskim.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 • nauki socjologiczne,
 • ekonomia i finanse,
 • nauki prawne,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji.

 • Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

  Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.

  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

  Dowiedz się więcej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  Polecane Uczelnie w Łodzi